Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Najbardziej popularne - Top 25
Poka Top: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon 
Opis:
Mobilne Gadu-Gadu Mobilne GG, Gadu do pobrania na telefon oprogramowanie Java

Mobilne GG, Mobilne Gadu-Gadu, gadu na telefon, Mobilne gg na telefon komrkowy, mobilne gg java, gadu gadu na symbiana, gadu gadu na androida, gadu gadu Java MIDP 2.0 Ca?kowicie za darmo darmowa aplikacja program mobilne gadu-gadu, gadu gadu na komrk?, gg na telefon komrkowy, gg na jav?, gadu gadu za darmo bez dodatkowych op?at, darmowe oprogramowanie gadu gadu android, gadu gadu na smatftony, gg smartfone, gadu gadu windows mobile

Mobilne Gadu-Gadu. Oficjalny klient najpopularniejszego, polskiego komunikatora internetowego, ktry tym razem dost?pny jest nie tylko na komputery osobiste PC, ale rwnie? na telefony komrkowe, wyposa?one w oprogramowanie Java, system operacyjnych Symbian lub te? Android, a tak?e Windows Mobile, jak rwnie? Microsoft Smartphone 2002 czy te? Microsoft Smartphone 2003. W aplikacji Mobile GG znajdziemy wszystkie niezb?dne, podstawowe opcje, ktre potrzebne s? w przypadku komunikacji internetowej z innymi u?ytkownikami komunikatora Gadu Gadu. Aplikacja obs?uguje telefony komrkowe GSM wyposa?one w klawiatur? QWERTY, dzi?ki czemu pisanie b?dzie jeszcze prostsze i bezproblemowe. Zdecydowanie jest to program godny polecenia, tym bardziej, i? aplikacja dost?pna jest na wszystkie bardziej licz?ce si? platformy systemowe, ktre spotkamy w obecnie produkowanych komrkach. Na szcz??cie mo?na dobra? wersj? odpowiedni? dla swojego telefonu, bez obawy na to, i? wyst?pi przez to niekompatybilno?? zwi?zana z nieprawid?ow? wersj? aplikacji.

Aplikacja mobilne GG (mobilne Gadu Gadu) podobnie, jak jej pecetowa wersja, znana chyba prawie ka?demu jest programem absolutnie darmowym. Dlatego te? korzystaj?c z aplikacji tej nie musimy ponosi? ?adnych dodatkowych op?at. Oczywi?cie odlicz?j?c ewentualne standardowe koszta, zwi?zane z odbieraniem czy te? wysy?aniem plikw, naliczone oraz ustalone wcze?niej przez operatora komrkowego (informacje na ten temat dostarczy? powinien w?a?ciwy operator Twojej sieci komrkowej).

Zdecydowanie wszystkim polecamy t? wersj? mobile gg i zach?camy do korzystania z niej i komunikowania si? w ten sposb ze znajomymi z ka?dego miejsca w kraju i na ?wiecie. W naszym serwisie darmowa aplikacja na telefon Java Mobilne Gadu-Gadu jest do pobrania za darmo download do ?ci?gni?cia bez ?adnych dodatkowych op?at. Zach?camy i polecamy serdecznie.

Systemy operacyjne:
Java MIDP2.0, Symbian S60, Symbian UIQ3, PocketPC 2003, Windows Mobile 5.0/6, Microsoft Smartphone 2002/2003, Android, Symbian

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 1 MB
Dodano: 18-02-2012 Downloadw: 4558 Oceny: 10.0 (2 Gosw)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/programy mobilne aplikacje java na telefon

  Skype 5.6.0.105 
Opis:
Skype 5.6.0.105 Skype 5.6.0.105 do pobrania za darmo, Skype 5.6.0.105 Download

Skype, komunikator g?osowy, skajp, p2p, komunikacja w internecie, telefonia w internecie, Skype download, skype do pobrania, skype do ?ci?gni?cia, darmowy skype, free skype software Skype for free download, Skype Software, Skajp, skejp, komunikacja VoIP, darmowa telefonia w internecie za pomoc? Skype, pobierz Skype, ?ci?gnij Skype, g?os, rozmowa g?osowa, d?wi?k, internet i telefony komrkowe, komrki, gsm, free voice communication software free download

Skype 5.6.0.105, Skype, to darmowy internetowy komunikator g?osowy darmowo do pobrania download, (free internet voice ommunication software). Program Skype zosta? stworzony przez twrcw, programistw programu KaZaA. Aplikacja Skype oparta jest o sie? P2P, czyli komunikacj? peer-to-peer mi?dzy u?ytkownikami dwch komputerw. Skype pozwala prowadzi? zarwno rozmowy tekstowe, rozmowy g?osowe, jak rwnie? pozwala na rozmowy wideo (video chat, wideo chat). Program komunikator g?osowy Skype oferuje bardzo dobr?, wr?cz ?wietn? jako?? d?wi?ku (zak?adaj?c oczywi?cie, i? po??czenie mi?dzy rozmawiaj?cymi osobami jest na odpowiednim, niezak?canym poziomie). Jak rwnie? Skype pozwala na szyfrowanie po??czenia, za pomoc? 256-bitowego algorytmu o nazwie AES, czyli Advanced Encryption Standard, stanowi?c? zabezpieczenie przed niechcianym pods?uchem rozmowy, przez osob? trzeci?. Program Skype jest absolutnie bezp?atny i nie posiada ?adnych dodatkowych, instaluj?cych si? wbrew woli u?ytkownika programw. Dzi?ki programowi Skype mo?na rozmawia? zupe?nie za darmo z innymi u?ytkownikami programu Skype lub te? z numerami numerw telefonw za dodatkow? op?at?, jednak?e po wyj?tkowo niskich, atrakcyjnych cenach.

Komunikator Skype oprcz mo?liwo?ci dzwonienia do numerw telefonii konwencjonalnej posiada rwnie? mo?liwo?? za?o?enia sobie w?asnego, wirtualnego numeru telefonu, dzi?ki dodatkowi SkypeIn i za jego pomoc? odbiera? po??czenia ze standardowych, konwencjonalnych telefonw, zarwno telefonw komrkowych, jak i u?ytkownikw telefonii stacjonarnej. Poza tym Skype oprcz tego pozwala na wysy?anie wiadomo?ci SMS, jak rwnie? przekierowywanie rozmowy skajpowej na numer telefonu.

Aplikacja Skype umo?liwia przekazywanie innym u?ytkownikom pieni?dzy, w celu do?adowania konta innego u?ytkownika, za pomoc? konta PayPal. Program Skype umo?liwia rwnie? import kontaktw z programw MSN Hotmail, Yahoo! Outlook, jak i Gmail.

Zach?camy do pobrania darmowego komunikatora g?osowego Skype w naszym serwisie Dobre Programy ju? teraz.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: Rozmiar pliku: 24 MB
Dodano: 06-10-2011 Downloadw: 4289
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Komunikacja

  Nero Burning ROM 11.0.10400 
Opis:
Nero Burning ROM 11.0.10400 Nero Burning ROM 11.0.10400 do pobrania za darmo, Winamp 5.621 Build 3173 Download

Nero Burning ROM, Nero do pobrania, Nero download, Nero software, nero do ?ci?gni?cia, darmowy program do wypalania p?yt CD, DVD, Blu-Ray Nero Burning RM 11.0.10400 Nero Burning ROM software free to download, Download Nero Burning ROM, download free, Nero wypalanie p?yt CD, nagrywanie p?yt CD, wypalanie p?yt DVD, nagrywanie p?yt DVD, wypalanie p?yt Blu-Ray, nagrywanie p?yt Blu-Ray, do wypalania, do nagrywania, darmowy najlepszy program dobry program nero, nero burning rom, free nero, nagraj p?yt? nero rom burning free download do pobrania do ?ci?gni?cia, ?ci?gnij, pobierz, download, burning nero software

Nero Burning ROM 11.0.10400 , Nero jest to obecnie, je?li chodzi o oprogramowanie s?u??ce do wypalania p?yt CD, DVD, Blu-Ray, najlepszy tego typu program, czy te? pakiet programw. W sk?ad pakietu NERO wschodzi m.in. oprogramowanie, aplikacje s?u??ce do zarwno nagrywania, zarz?dzania, kasowania, dogrywania oraz kopiowania p?yt CD, DVD oraz Blu-Ray. Istnieje rwnie? mo?liwo?? zarz?dzania wszystkimi, dost?pnymi w pakiecie narz?dziami Nero, dzi?ki przyjaznemu u?ytkownikowi i posiadaj?cemu mi?y dla oka i ?atwy w obs?udze interfejs managerowi. Mo?na te? zarz?dza? numerami seryjnymi. Jest rwnie? do??czony program BurningRights, pozwalaj?cy u?ytkownikom posiadaj?cym prawa administratora systemu Windows ustalenie, czy i kto posiada prawa na wypalanie, nagrywanie p?yt Blu-Ray, DVD czy te? CD, spo?rd u?ytkownikw, nie b?d?cych administratorami, spo?rd systemu Windows.

Bardzo dobr? opcj?, jak? posiada aplikacja, program Nero jest mo?liwo?? nagrywania p?yt (wypalania p?yt) CD, DVD, czy Blu-Ray za pomoc? opcji SecurDisc (nazwa zapo?yczona od ang. Secure Disc, czyli Zabezpieczony Dysk, np. dysk optyczny). Wbudowana technologia SecurDisc pozwala na odczytywanie p?yt CD, DVD czy Blu-Ray nawet w przypadkach, kiedy s? one zarysowane, zu?yte, czy te? w jakikolwiek inny sposb uszkodzone lub zniszczone. Dzi?ki tej opcji mo?emy te? szyfrowa? dane na p?ycie, zabezpiecza? dane has?em, jak rwnie? u?ytkownik mo?e swj podpis cyfrowy.

Nero Burning Rom, to znacznie, zdecydowanie wi?cej, ni? tylko aplikacja s?u??ca do nagrywania, kasowania, kopiowania p?yt. NERO to rwnie? konwenter, pozwalaj?cy na np. nagranie na dysk twardy (HDD) danych z p?yty audio, jak rwnie? mo?na za jego pomoc? przekonwertowa? pliki audio z p?yty CD na inne formaty d?wi?kowe, d?wi?ku. St?d z powodzeniem Nero Burning ROM mo?na nazwa?, i? jest to rwnie? edytor audio, edytor d?wi?ku (sound edytor).

W naszym serwisie mo?esz pobra? NERO Burning ROM w wersji 11 ca?kowicie darmowo, za darmo, free software download, Nero do pobrania download. Ten niesamowity program s?u??cy do nagrywania, wypalania p?yt Blu-Ray, DVD czy CD mo?esz ?ci?gn?? ju? teraz bez ?adnych dodatkowych op?at.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 118 MB
Dodano: 06-10-2011 Downloadw: 2658 Oceny: 10.0 (2 Gosw)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Multimedia

  Google Chrome 15.0.874.106 
Opis:
Google Chrome 15.0.874.106 Google Chrome do pobrania za darmo, Google Chrome Download

Google Chrome, Google do pobrania za darmo, Chrome do pobrania za darmo, Google Chrome do ?ci?gni?cia za darmo, program Google Chrome download, aplikacja Google Chrome download, darmowa aplikacja przegl?darka internetowa Google Chrome za friko Pe?na wersja programu Chrome, darmowy program Google Chrome do ?ci?gni?cia, do pobrania, pobierz Chrome Google, ?ci?gnij Google Chrome, program Chrome, aplikacja Chrome, progs Google Chrome, instalka Chrome Google, free browser Google Chrome software

Google Chrome, to darmowa przegl?darka internetowa, stworzona przez programistw z giganta internetowego: Google (Google Inc.). Cech? charakterystyczn? dzie?a Google jest mi?dzy innymi spora oszcz?dno?? miejsca samego programu, w porwnaniu do konkurencyjnych produktw, takich, jak chocia?by Firefox czy te? Opera. Natomiast wraz z oszcz?dno?ci? miejsca idzie rwnie? du?a szybko?? dzia?ania aplikacji Chrome. Generalnie za?o?eniem producentw z Google by?o po?o?enie nacisku na lekko?? pliku, jak rwnie? jak najmniejsze zu?ycie zasobw systemowych komputera, przy korzystaniu z przegl?darki Chrome.

Darmowa przegl?darka internetowa Google Chrome dost?pna do pobrania za darmo w naszym serwisie zosta?a wyposa?ona w popularny silnik o nazwie WebKit. Silnik WebKit jest rwnie? wykorzystywany chocia?by w przegl?darce firmy Apple o nazwie Apple Safari. Google Chrome generalnie, jako przegl?darka posiada i prezentuje funkcjonalno?? na miar? podstaw i standardw, jakie dotycz? przegl?darek internetowych w obecnych czasach. Jak mo?na si? domy?li? takie w?asnie by?o zreszt? za?o?enie twrcw, przy tworzeniu tej przegl?darki - aby zachowa?a ona prostot? i skupiona by?a na podstawowych, najwa?niejszych funkcjach przegl?darki. Przegl?darka pozwala na otwieranie stron w osobnych kartach, co umo?liwia u?ytkownikowi - tak jak w przypadku innych przegl?darek - mo?liwo?? otwarcia nawet kilkunastu jednocze?nie okien, bez dodatkowej potrzeby uruchamiania kilku kopii otwartej aplikacji przegl?darki. Warto doda? rwnie? o tym, i? przegl?darka Chrome posiada pasek, daj?cy mo?liwo?? t?umaczenia stron internetowych na inne j?zyki.

Aplikacja program przegl?darka Chrome posiada mo?liwo??, dzi?ki ktrej mo?emy znacznie bardziej skonfigurowa? funkcjonalno?? tej przegl?darki za pomoc? instalowania i zarz?dzania rozszerzeniami (add-ons). Mo?na rwnie? dostosowa? styl interfejsu przegl?darki Chrome, za pomoc? katalogu styli, z ktrego u?ytkownik mo?e wybra? zawsze co? odpowiedniego dla siebie. Google Chrome jest aplikacj? wydajn?, szczeglnie dzi?ki wydajnemu silnikowi WebKit oraz wbudowanej obs?udze JavaScript V8. Google Chrome jest rwnie? zoptymalizowany w taki sposb, aby jego wydajno?? by?a jeszcze bardziej ulepszona. Przegl?darka Google Chrome mo?e rwnie? dzia?a? wydajnie na komputerach z zainstalowanymi procesorami wielordzeniowymi.

W naszym serwisie znajdziesz Chrome download, Google Chrome download, Chrome do pobrania, Google Chrome do ?ci?gni?cia, pe?na wersja darmowa przegl?darka Google Chrome download do pobrania za darmo.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7

Licencja: freeware Rozmiar pliku: 23 MB
Dodano: 08-11-2011 Downloadw: 1879
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Internet

  Firefox 13.0.1 
Opis:
Firefox 13.0.1 Firefox 13.0.1 do pobrania za darmo, Firefox 13.0.1 Download

Firefox, FireFox, Firefoks, Mozilla Firefox, ff, przegl?darka internetowa, przegl?darka internetowa WWW, lisek, fajerfoks, przegl?darka z lisem, oprogramowanie internetowe Mozilli, najpopularniejsza przegl?darka na ?wiecie Firefox, FF, przegl?darka Fox, ognisty lis, najpopularniejsza przegl?darka internetowa w Polsce Firefox download, Firefox do pobrania, Firefox do ?ci?gni?cia, Firefox za darmo download do pobrania for free, Firefox software for download free, Firefox za friko, ff download, ff do pobrania, ff do ?ci?gni?cia, Darmowy Firefox, Dobry Firefox, Najnowszy Firefox, Firefox browser download, Mozilla Firefox, Firefox 13.0.1, Mozilla Firefox 13.0.1, download

Firefox, Mozilla FireFox, Mozilla Firefox 13.0.1, (zwany te?: FF, Mozilla, Fajerfoks, Firefoks, Lis, Lisek, przegl?darka z liskiem, przegl?rka z lisem, przegl?darka mozilli) jest to przegl?darka internetowa (przegl?darka WWW, internet browser) stworzona przez Mozilla Foundation. Firefox jest to obecnie najpopularniejsza przegl?darka internetowa w Polsce oraz na ?wiecie. W naszym serwisie mo?esz pobra? przegl?dark? Firefox (download) ca?kowicie za darmo, do ?ci?gni?cia obecnie jej najnowsz? wersj?.

Przegl?darka internetowa Firefox rozwijany jest od przesz?o 2002 roku. Najnowsza wersja przegl?darki internetowej WWW Firefox oparta jest o silnik Gecko w wersji 2.0., co sprawia, i? obs?uguje ona najnowsze rekomendacje W3C, jak rwnie? te, ktre obecnie s? dopiero w fazach tworzenia i dopracowa?, czyli takie, jak: HTML5 oraz CSS3. Firefox jest pierwsz? przegl?dark?, wspieraj?c? czcionki o formacie WOFF, ktre to rozwi?zanie w przysz?o?ci ma zamiar pojawi? si? rwnie? w innych przegl?darkach internetowych. Firefoks posiada rwnie? mo?liwo?? sprawdzania pisowni, aby dany u?ytkownik na bie??co, korzystaj?c z przegl?darki, mg? poprawia? zaistnia?e b??dy ortograficzne w danym j?zyku, z ktrego korzysta.

Firefox browser (Firefox internet web browser) posiada szeroki zasb funkcjonalnych mo?liwo?ci. Oczywi?cie przede wszystkim jest to mo?liwo?? przegl?dania stron internetowych, obs?uga osobnych kart, w ktrych u?ytkownik otworzy? mo?e nawet kilkadziesi?t lub kilkaset osobnych kartach (w zale?no?ci od mo?liwo?ci komputera, bo przy wi?kszej liczbie otwartych kart program Firefox zabiera? mo?e wi?cej zasobw CPU oraz RAM), jak rwnie? mo?liwo?? doboru odpowiedniego stylu, skrki (theme, style) przegl?darki, czyli mo?liwo?ci personifikacji graficznej od strony u?ytkownika. Firefox posiada rwnie? mo?liwo?ci izolacji procesw dla systemu, ktry to sprawia, i? wtyczki, typu Adobe Flash, Quick Time, czy te? Silverlight dzia?aj? osobno, poza procesem Firefoksa.

Twrcy przegl?darki Firefox pozwolili, aby u?ytkownicy brali aktywny udzia? w rozwoju tej przegl?darki, dlatego te? powsta?a ca?a masa, niezliczona ilo?? r?nych rozszerze?, dodatkw (ang. add-ons) do przegl?darki Firefox. U?ytkownik mo?e znale?? dodatki pogrupowane tematycznie i wybiera? spo?rd wielu kategorii, rodzajw i nowych mo?liwo?ci otwieraj?cych si? z ka?dym nowym dodatkiem, czyli tzw. add-onem. Add-ony - dodatki, czy te? wtyczki pozwalaj? na takie nowe mo?liwo?ci, jak: karty, blogi, wiadomo?ci, paski narz?dzi, modyfikacje interfejsu, narz?dzia j?zykowe, bezpiecze?stwo, narz?dzia komunikacyjne, zak?adki, spo?eczno?ciowe, odtwarzacze, konwentery, obs?uga plikw sieci P2P (peer to peer, tudzie? peer-to-peer lub peer 2 peer), obs?uga sieci torrent, emule, muzyka, filmy, gry, zdj?cia, prywatno??, personalizacja, akceleratory, jak chocia?by akcelerator pobierania plikw, konwenter, czytniki rss, alarmy, aktualizacje, wsp?praca z urz?dzeniami oraz innymi programami, programy dodatkowe, aplikacje, sterowniki i wiele innych. Dzi?ki Firefoxowi (w skrcie: FF, ff) mo?na rwnie? stworzy? stron? internetow?, bowiem dodatki, wtyczki pozwalaj? rwnie? i na takie rozwi?zania dla tej przegl?darki internetowej

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 14 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1806 Oceny: 10.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Internet

  avast! Free Antivirus 6.0.1289 
Opis:
avast! Free Antivirus 6.0.1289 avast! Free Antivirus 6.0.1289 do pobrania za darmo, avast! Free Antivirus 6.0.1289 Download

avast! Free Antivirus 6.0.1289, avast, program antywirusowy, antywirus, antivirus, antyvirus, program antyvirusowy, avast do pobrania, darmowy avast, darmowy avast! Free Antivirus 6.0.1289, avast! Free Antivirus 6.0.1289 za darmo, avast za darmo, dobry antywirus do pobrania bez dodatkowych op?at, Avast najlepszy antywirus, antivirus, download Avast software free to use and download, av free download, av do pobrania, avast! pobierz, avast! download, pobierz program aplikacj? antywirusow? avast avast! darmowy antywirus, antywir, antymalware, antivirus, antytrojan, antykeylogger, avast free, free avast do pobrania za darmo avast download, avast home edition

avast! Free Antivirus 6.0.1289, w skrcie po prostu avast, czy te? avast free, dawniej Avast! Free Home Edition. Avast, to darmowy program antywirusowy (inaczej darmowy antywir, antyvirus, free antivirus software). Program antywirusowy Avast! s?u?y do zabezpieczenia komputera przed dzia?aniem szkodliwego o programowania, czyli m.in. wirusy (ang. viruses), trojany (konie troja?skie, ang. trojans), malware (z?o?liwe oprogramowanie), keyloggery itd. Antyvir free avast zabezpiecza komputer podczas codziennej pracy na nim. M. in. jest to monitorowanie dzia?aj?cych w pami?ci oraz w systemie procesw, zabezpieczenie podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej, rozmawiania przez internetowe komunikatory, odbierania i wysy?ania wiadomo?ci e-mail i innych czynno?ciach, w ktrych u?ytkownik obcuje z internetem, a zatem mo?e by? bezpo?rednio nara?ony na dzia?ania wirusw oraz innego, szkodliwego dla potencjalnego u?ytkownika oprogramowania. Avast! Free w swojej darmowej wersji, w taki sam sposb, jak i komercyjne oprogramowanie oferuje swoim u?ytkownikom zabezpieczenie komputera w czasie rzeczywistym, tak samo zreszt?, jak i aktualizacj? bazy definicji wirusw. Warto o tym wspomnie?, i? tylko aktualna baza sygnatur wirusw w programie antywirusowym (inaczej: w antywirze, antyvirze, antivirze) jest w stanie zapewni? u?ytkownikowi poczucie bezpiecze?stwa.

Wraz z pojawieniem si? wersji 6.0. antywir avast free pojawi?y si? rwnie? nowe funkcje oraz mo?liwo?ci tego darmowego antywirusa. Jedn? z tych nowo?ci jest automatyczne dodawanie plikw do AutoSandbox, czyli zawiera maszyn? wirtualn?, potrzebn? do uruchamiana podejrzanych plikw. Jak rwnie? dodano te? funkcj?, ktra to wcze?niej by?a dost?pna jedynie w komercyjnej wersji programu aplikacji antywirusa Avast!, jak? jest Script Shield, jak rwnie? Site Blocking. W szstej wersji avast! free, czyli w wersji avast 6.0 dodano te? WebRep. WebRep, jest to aplikacja, program s?u??cy do oceny reputacji przegl?danych przez u?ytkownika stron internetowych. Avast! rwnie? zawiera mo?liwo?? resetowania swoich ustawie?, do standardowych, domy?lnych warto?ci (default settings). Zastosowano rwnie? nowy algorytm kompresji paczki instalacyjnej, ktra wa?y teraz o 20% mniej, ni? wcze?niej. Wersja ta jest oczywi?cie rwnie? stabilna i wydajna, jeszcze bardziej, ni? kiedykolwiek wcze?niej.

W naszym serwisie avast free jest do pobrania ca?kowicie za darmo. Aby pobra? avasta (free avast download).

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 56 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1706 Oceny: 3.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Bezpiecze?stwo

  Adobe Photoshop CS5 
Opis:
Adobe Photoshop CS5 Adobe Photoshop CS5 w polskiej wersji j?zykowejAdobe Photoshop CS5 za darmo do pobrania download, free Adobe Photoshop software download for free, darmowe oprogramowanie graficzne Adobe Photoshop CS5, profesjonalny program do obrki grafiki rastowej Adobe Photoshop CS5 za darmo do pobrania do ?ci?gni?cia download za free Darmowy program Adobe Photoshop CS5 do ?ci?gni?cia za darmo bez ?adnych dodatkowych op?at, darmowy Photoshop, Photoshop CS5 za darmo

Adobe Photoshop - Adobe Photoshop CS5, w wersji Creative Suite 5 (w skrcie Photoshop CS 5), to w pe?ni profesjonalny, ?wietny program do edycji, tworzenia, obrbki transformowania grafiki rastowej z elementami edycji, tworzenia i obrbki grafiki wektorowej. Jest to uwa?any przez wielu za najlepszy progra tego typu, dlatego te? zdoby? sobie tak wielk? popularno?? zarwno w Polsce, jak rwnie? na ca?ym ?wiecie. Program graficzny Photoshop przydaje si? zarwno bardzo zaawansowanym, jak i ca?kowicie pocz?tkuj?cym grafikom, u?ytkownikom tego oprogramowania. Dzi?ki programowi Adobe Photoshop mo?emy dowolnie edytowa? zdj?cia fotograficzne. Sst?d swoj? drog? wzi??a si? nazwa programu - Photoshop - czyli z angielskiego "sklep ze zdj?ciami" lub "sklep z fotografiami. A to tylko pocz?tek mo?liwo?ci tego zaawansowanego programu graficznego. Dzi?ki temu programowi mo?emy stworzy? dowoln? grafik? rastow? korzystaj?c z bardzo zaawansowanych opcji filtrw, efektw graficznych od zera jest mo?liwe stworzenie arcydzie?a graficznego. Oprcz tego za pomoc? programu Photoshop mo?na wytwarza? materia?y na potrzeby poligraficzne, typu publikacje DTP. Nie wspominaj?c ju?, i? dzi?ki programowi Adobe Photoshop CS5 mo?emy tworzy?, edytowa?, projektowa? grafik? na potrzeby internetu, w tym ci?cie szablonw graficznych (tzw. layoutw) do projektw stron internetowych w HTML, tworzenie logw, buttonw etc.

Dzi?ki programowi Photoshop u?ytkownik oprogramowania ma mo?liwo?? tworzenia grafiki w bardzo zaawansowany sposb, wykorzystuj?c ku temu filtry, maski, warstwy, efekty specjalne, r?ne sposoby ??czenia warstw i obiektw, co da? mo?e wr?cz niesko?czon? mnogo?? mo?liwo?ci tworzenia zaawansowanej, profesjonalnej, kreatywnej grafiki komputerowej. Oczywi?cie grafik? mo?na tworzy? zarwno za po?rednictwem efektw itd, jak i samemu. Adobe Photoshop Creative Suite 5 bowiem posiada tak?e mo?liwo?? rysowania za pomog? pod??czonego tableta. Oprcz tego w programie mamy dodatkowe oprogramowanie pomocnicze, u?atwiaj?ce i przy?pieszaj?ce nasz? prac? z programem Adobe Photoshop, takie, jak chocia?by Adobe Bridge, dzi?ki ktremu w ?atwy i przyjazny sposb wyeksportujemy dane z innych programw Adobe (np. z Adobe Illustrator, czy te? z Adobe Flash) do programu Adobe Photoshop, jak rwnie? Adobe Drive. Mamy rwnie? do swojej dyspozycji zaawansowany menad?er rozszerze?, jak Adobe Extension Manager.

W naszym serwisie mo?esz pobra? program Adobe Photoshop CS5 zupe?nie za darmo bez dodatkowych op?at, darmowy Adobe Photoshop download, Adobe Photoshop CS5 za darmo do pobrania, zaawansowana aplikacje oprogramowanie s?u??ce do tworzenia, edycji, obrbki grafiki rastowej Adobe Photoshop CS5 za darmo download za free.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 1.71 GB
Dodano: 23-12-2011 Downloadw: 1531
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Grafika

  Player ALLPlayer 4.7 
Opis:
ALLPlayer 4.7 ALLPlayer 4.7 do pobrania za darmo,ALLPlayer 4.7 Download

ALLPlayer download, ALLPlayer do pobrania, Player ALLPlayer, ALLPlayer 4.7 Program do ogl?dania filmw, program do odtwarzania filmw, ALLPlayer do ?ci?gni?cia, player video wideo download, player filmw download, player filmw do pobrania

ALLPlayer, Player, All Player, AllPlayer 4.7. AllPlayer to najpopularniejszy w Polsce, najcz??ciej pobierany, ?ci?gany program do ogl?dania filmw, program do odtwarzania filmw.

Zauwa?aln? r?nic?, ktra w sposb wyra?ny odr?nia AllPlayer od innych programw s?u??cych do odtwarzania filmw jest fakt, i? AllPlayer nie korzysta z ?adnej nak?adki programu MediaPlayer (Media Player), a zamiast tego korzysta bezpo?rednio z DirectX, dlatego te? dzi?ki programowi AllPlayer u?ytkownik jest w stanie odtworzy? praktycznie ka?dy film. Program AllPlayer posiada wbudowane kodeki, dzi?ki ktrym mo?na odtworzy? najpopularniejsze formy filmw. AllPlayer posiada wbudowane kodeki takie, jak: AVI, FLV, XviD, Divx, MP3, MP4, MKV, 3GP, M2TS, MPEG, MPG, RMVB, QuickTime, WMV, APE, FLAC, jak rwnie? wiele, wiele innych formatw filmw wideo oraz audio, ktre posiada aplikacja AllPlayer.

Kolejn? funkcj? programu AllPlayer, o ktrej warto wspomnie?, jest umiej?tno?? czytania napisw, za pomoc? syntazatora mowy, ktry jest domy?lnie wbudowany w tym programie. Program typu Ivona lub te? Expressivo.

Za pomoc? programu AllPlayer mo?na rwnie? odtwarza? p?yty DVD z filmami, jak rwnie? p?yty Audio CD. Mo?na rwnie? odtwarza? obraz uzyskany z internetowych kamer, jak rwnie? z kamer typu DV, jak rwnie? innych, dowolnych ?rde?, takich jak chocia?by tunery TV. Warto zauwa?y?, i? AllPlayer posiada rwnie? Equalizer, pozwalaj?cy na dowolne skonfigurowanie d?wi?ku w odtwarzanych za pomoc? aplikacji, oprogramowania AllPlayer filmach. Oprcz tego z programie AllPlayer istnieje mo?liwo?? obs?ugi wszystkich bardziej znanych formatw napisw do filmw. AllPlayer obs?uguje napisy do filmw w takich formatach, jak chocia?by format czasowy, ASS - czyli Advanced SubStation, jak te? SubStation Alpha - SSA, czy te? SubViewer albo SubRip.

Specjalna funkcja, ktr? posiada AllPlayer umo?liwia jest mo?liwo?? bezpo?redniego odtwarzania plikw zarchiwizowanych za pomoc? formatu archiwizacji RAR. Dzi?ki tej opcji nie trzeba najpierw rozpakowywa? archiwum RAR, aby mc obejrze? dany film, czy te? innny materia? wideo, ale mo?na obejrze? go bezpo?rednio ze zarchiwizowanego pliku.

W naszym serwisie znajdziecie ALLPlayer download, AllPlayer do pobrania, All Player do ?ci?gni?cia, player wideo, video download, player filmw download, player filmw do ?ci?gni?cia.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 22 MB
Dodano: 25-11-2011 Downloadw: 1523 Oceny: 9.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Multimedia

  Open Office 3.4.0 
Opis:
Open Office 3.4.0 OpenOffice 3.4.0 do pobrania za darmo, Open Office 3.4.0 Download, MS Office, Microsoft Office related, free dekstop software, darmowe oprogramowanie biurowe, darmowe programy download do firmy do biura

Open Office, MS Word, Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice, darmowy Office, free Office, OpenOffice, GNU Office, GLP Office download, office do ?ci?gni?cia, open office do pobrania do ?ci?gni?cia za darmo bez ?adnych dodatkowych op?at Open office download, Writer, Calc, edytor tekstu, procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, bazy danych Base, tworzenie prezentacji Impress, edytor HTML, program do obrbki grafiki Draw, darmowy program do zarz?dzania biurowe, download, do ?ci?gni?cia, do pobrania, darmowy arkusz kalkulacyjny Office, darmowy edytor tekstw do ?ci?gni?cia za free, friko, progs

Open Office, czy te? OpenOffice to relatywny do najpopularniejszego pakietu biurowego MS OFFICE, czy te? Microsoft Office - czyli programem, a dok?adniej pakietem programw, b?d?cym obecnie najwi?kszym konkurentem pakietu biurowego Open Office. Program Open Office, podobnie jak program MS OFFICE (i jego s?ynnymi sk?adnikami, takimi, jak WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, OneNote i inne), to kompletne, pe?ne oprogramowanie biurowe za darmo dost?pne do pobrania, darmowe oprogramowanie biurowe download do ?ci?gni?cia. Jest jeszcze kolejny program aplikacja biurowa, taka, jak Star Office, ktra rwnie? stanowi potencjaln? konkurencj? dla programu Open Office.

W sk?ad programw tworz?cych darmowy pakiet Open Office download za darmo wchodz?: edytor tekstw oraz procesor tekstw Writer, arkusz kalkulacyjny Calc jak rwnie? program do bardziej zaawansowanych oblicze? Calc, obs?uga bazy danych, tworzenie baz danych zapewnia darmowy modu? baz danych Base, program s?u??cy do tworzenia w?asnych prezentacji, czyli Impress. Jest rwnie? darmowy program do edycji, tworzenia oraz zarz?dzania grafiki Draw, jak rwnie? edytor kodu HTML, czy te? program s?u??cy do tworzenia wzorw matematycznych o nazwie Formula.

Jedn? z mo?liwo?ci, jakie posiadaj? aplikacje programy pakietu biurowego Open Office jest eksport do plikw PDF. W Open Office zaimplementowana jest rwnie? mo?liwo?? obs?ugiwania plikw MS Office 2003.

Wrtiter to ?wietny edytor tekstw i program do obrbki tekstu. Program nadaje si? zarwno do prywatnych, jak i ca?kowicie profesjonalnych zastosowa?. Zdecydowanie mo?e on konkurowa? z wydanym przez Microsoft programem tekstowym procesorze tekstowym Word.

Calc - bardzo dobry, wr?cz doskona?y arkusz kalkulacyjny, nie ust?puj?cy, je?li chodzi o ca?okszta?t, pod ?adnym wzgl?dem produktowi MS, czyli EXCEL (Office Excel).

Draw - to program s?u??cy do obrbki grafiki, program graficzny Draw. Dzi?ki temu programowi zdecydowanie pakiet OpenOffice nabiera dodatkowej warto?ci, mimo, i? jest to warto?? i tak wyznaczana darmow? licencj? wolnego i otwartego oprogramowania GNU. Program mo?na porwnywa? z popularnym oprogramowaniem s?u??cym do obrbki grafiki rastowej Adobe Photoshop, jak rwnie? z popularnym programem, aplikacj? s?u??c? do obrbki grafiki wektorowej Corel Draw.

Impress jest to narz?dzie s?u??ce do tworzenia, edycji i obrbki prezentacji multimedialnych, podobny do Microsoft'owego Office PowerPoint (Power Point).

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, MacOSX, Portable Windows, Inne systemy
Licencja: GNU/GPL Rozmiar pliku: 148 MB
Dodano: 30-10-2011 Downloadw: 1255
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Biuro

  Opera 12 Build 1 
Opis:
Opera 12 Build 1 Opera 12 Build 1 do pobrania za darmo, Opera 12 Build 1 Download

Opera do pobrania, Opera do ?ci?gni?cia, Opera download, Opera browser, Opera 11, Opera przegl?darka, Przegl?darka internetowa Opera, Opera web browser, Opera 11 newest version of browser, najnowsza wersja aplikacji Opera, najnowsza wersja Opery do pobrania za darmo bez op?at, free Opera 11 browser for you Opera download, Opera 11 download, Opera do pobrania, Opera 11 do pobrania, najnowsza wersja przegl?darki Opera do pobrania, ?ci?gnij Oper?, pobierz Oper?, pobierz Opera, download Opera, download Opera 11, przegl?danie internetu za pomoc? przegl?darki internetowej Opera

Opera, Opera 11, Opera 11.51, jest to darmowy program, darmowa aplikacja, zaliczaj?ca si? do kategorii przegl?darka internetowa www (ang. web browser, internet browser). Opera jest jedn? z najpopularniejszych przegl?darek internetowych na ?wiecie. Warto zauwa?y?, i? cech?, ktr? jest jest szyldem rozpoznawczym jest ca?kowita, pe?na zgodno?? ze standardami W3C, jak rwnie? spora funkcjonalno?? aplikacji internetowej przegl?darki Opera, ktr? u?ytkownik uzyskuje tu? po jej instalacji w swoim systemie. Wok? Opery skupia si? naprawd? spora liczba u?ytkownikw, tworz?cych oddan? jej spo?eczno??. Kolejn?, jak najbardziej pozytywn? cech? Opery jest du?a wydajno?? jej silnika, a tym samym sprawne i szybkie generowanie, renderowanie stron internetowych, ktre przegl?da? mo?emy za jej pomoc?. To samo z mo?liwo?ciami przetwarzania kodu JavaScript, co oczywi?cie prze?o?y? mo?na na szybko?? wykonywania skryptw JavaScript, czyli w efekcie szybko?? funkcjonowania i dzia?ania aplikacji internetowych opartych o ten?e j?zyk programowania, przez przegl?dark? Opera.

Przegl?darka internetowa Opera posiada zdecydowanie du?? funkcjonalno??, ktr? mo?na ze spokojem nazwa? wystarczaj?c? do komfortowego, szybkiego, ?atwego i bezpiecznego korzystania i przegl?dania zasobw internetu. Opera oferuje korzystania z systemu kart, jak rwnie? blokowania wyskakuj?cych okien, jak te? i jest mo?liwo?? sterowania programem, aplikacj? Opera za pomoc? gestw myszy. Do przegl?darki Opera wbudowano rwnie? klient poczty e-mail, ktry z powodzeniem mo?e zast?pi? standardowego klienta poczty e-mail, jak rwnie? posiada ona wbudowanego klienta IRC. Najnowsze wersje przegl?darki Opera wyr?niaj? si? polepszonych, wobec starszych wersji, bardziej minimalistycznym menu, ktre celowo zosta?o skupione w formie, ktra pozwala?by zostawia? jak najwi?cej miejsca dla przegl?danych za pomoc? programu Opera 11 stron i serwisw, a tak?e innych us?ug. Jak wida? twrcy. Zarwno, jak innego przegl?darki internetowe, takie na przyk?ad, jak chocia?by FireFox, tak?e i Opera posiada swojego, wbudowanego w ten program menad?era pobierania plikw, ktry potrafi m.in. kontynuowa? pobieranie danego pliku po np. przerwanym po??czeniu z serwerem lub te? po awarii przegl?darki. Jednak?e Opera dodatkowo posiada zintegrowanego, w?asnego klienta sieci BitTorrent (torrent, torrents), co dodatkowo poszerza jej funkcjonalno?? o mo?liwo?? pobierania, ?ci?gania plikw nie tylko z protoko?w HTTP, czy te? FTP, ale rwnie? za pomoc? po??cze? sieci P2P (Peer-To-Peer).

Opera posiada wiele r?nych funkcji, u?atwiaj?cych prac?, jak chocia?by mo?liwo?? sterowania programem, aplikacj?, przegl?dark? Opera za pomoc? polece? g?osowych. Przegl?darka Opera posiada rwnie? wbudowan? funkcj? lektora.

Przegl?darka internetowa Opera od wersji 10 zawiera innowacyjny system Opera Unite, ktry to pozwala na publikowanie tre?ci w internecie, w innowacyjnych, opracowany przez Opera Software sposb. Aplikacja przegl?darka internetowa Opera pozwala rwnie? w prosty sposb umieszcza? wid?ety na pulpicie, ktre pojawi?y si? wraz z Windows Vista oraz Windows 7. Browser Opera umo?liwia rwnie? synchronizacj? danych u?ytkownika oprogramowania. Zarwno je?li chodzi o pliki danego profilu u?ytkownika, jak rwnie? synchronizacji z mobilnymi wersjami przegl?darki Opera.

Wersja 11 programu przegl?darki internetowej Opera dost?pna jest w naszym serwisie Dobre Programy do pobrania za darmo.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 9 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1252
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Internet

  Microsoft Office Professional 2010 
Opis:
Microsoft Office Professional 2010 Microsoft Office Professional 2010 do pobrania za darmo, Microsoft Office Professional 2010 Download

Microsoft Office Professional 2010 do pobrania, Microsoft Office Professional 2010 do ?ci?gni?cia, Microsoft Office Professional 2010 download, Office za darmo, Office do ?ci?gni?cia, darmowy Office do pobrania, darmowy pakiet Office do ?ci?gni?cia MS Office download, MS Office do ?ci?gni?cia, MS Office do pobrania, pakiet biurowy Office download, pakiet biurowy Office do pobrania, WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, Outlook, Publisher

Microsoft Office Professional 2010, MS Office, Office, Office download, Office do pobrania, Office do ?ci?gni?cia. Microsoft Office, to najpopularniejszy na ?wiecie, jak i w Polsce pakiet biurowy, stworzony przez firm? Microsoft. Natomiast wersja Professional, to najpe?niejsza wersja tego pakietu, w ktrej u?ytkownik znajdzie najwi?cej, spo?rd wszystkich wersji pakietw Microsoft Office, wi?cej, ni? znale?? mo?na w wersji Home, czy te? Business.
br> W wersji pakietu biurowego Microsoft Office Professional 2010 znale?? mo?na dobre,zaawansowane programy, stworzone do rozwi?za? biurowych, natomiast w?rd nich znajdziemy MS WORD - czyli edytor tekstu. EXCEL - zaawansowany arkusz kalkulacyjny. PowerPoint (Power Point) - program do tworzenia multimedialnych prezentacji. Program pocztowy Outlook. Aplikacja s?u??ca do zarz?dzania oraz tworzenia w?asnymi notatkami OneNote. Program do tworzenia, zarz?dzania, administracji i edycji baz danych - ACCESS. Znajdziemy rwnie? program Publisher, za pomoc? ktrego mo?na b?dzie tworzy? materia?y poligraficzne (program DTP). Warto tutaj wspomnie? o nowo?ci w postaci wprowadzonego, nowego menu programu Office Backstage, jak rwnie? wst??ka, jak rwnie? ulepszony widok konwersji w Outlook.

Microsoft Office Professional 2010 w naszym serwisie jest dost?pny do pobrania, do ?ci?gni?cia - Microsoft Office Professional download. Program jest dost?pny na licencji testowej. Aczkolwiek wersja jest (czasowo) w pe?ni funkcjonalna i mo?emy korzysta? z wszystkich, spo?rd jej funkcji i cieszy? si? najnowsz? obecnie wersj? najpopularniejszego pakietu biurowego na ?wiecie. Polecamy.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 0 MB
Dodano: 16-11-2011 Downloadw: 1020
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Biuro

  WinRAR 4.2.0 
Opis:
WinRAR 4.2.0 WinRAR 4.2.0  do pobrania za darmo, WinRAR 4.2.0  Download

WinRAR archiwizator, winRAR kompresor plikw, RAR archwizacja plikw, WinRAR download, WinRAR do pobrania, darmowy WinRAR do ?ci?gni?cia, dobry program kompresor plikw WinRAR, rar kompresor, WinRAR tool, windows tools, download RAR, download WinRAR, ZIP, LZH, ISO, BZIP2, Z, ACE, TAR, GZip, UUE, CAB, ARJ, 7-Zip WinRAR kompresor narz?dzie Windows, WinRAR soft, WinRAR software free for download, download RAR, RAR software free download, file compressor WinRAR, file compressor RAR, ZIP compressor

WinRAR to zaawansowany, bardzo popularny program do kompresji oraz dekompresji plikw (tzw. kompresor plikw, z ang. file compressor). Jest to jeden z najlepszych programw, jedna z najlepszych aplikacji typu file compressor, je?li chodzi o ?wiat. Aplikacja WinRAR oprcz obs?ugi w?asnego formatu, czyli RAR, obs?uguje rwnie? popularny w ?rodowisku Windows format, typu ZIP. Jak rwnie? obs?uguje niepe?n? - czyli tylko mo?liwo?? rozpakowywania, dekompresji - plikw z formatw: LZH, ISO, BZIP2, Z, ACE, TAR, GZip, UUE, CAB, ARJ oraz 7-Zip. WinRAR, to rwnie? konwenter, bowiem posiada on mo?liwo?? konwertowania rwnie? do formatu TGZ (TGZ, to format kompresji popularny w systemach Linux). Archiwer, kompresor, dekompresor i konwenter WinRAR umo?liwia rwnie? tworzenie samorozpakowuj?cych si? archiww, potrafi on dzieli? tworzone, kompresowane archiwa na osobne woluminy danych, posiada rwnie? opcje bezpiecze?stwa, poniewa? posiada mo?liwo?? tworzenia szyfrowanych plikw oraz zabezpieczenia plikw has?em.

Jedn? z najbardziej kluczowych oraz wyr?niaj?cych WinRAR cech, ktre daj? pozytywne ?wiat?o na ten program, s? jego zaawansowane algorytmy, pozwalaj?ce na kompresowane plikw w sposb zarwno szybki, jak i skuteczny. WinRAR potrafi sukcesywnie i z powodzeniem kompresowa?, dekompresowa? (jak rwnie? konwertowa? ich archiwa) pliki tekstowe, wykonywalne EXE, muzyczne, graficzne i wszelkie inne. WinRAR posiada rwnie? zaawansowany kreator, pomagaj?cy osobom mniej zapoznanym, je?li chodzi o kompresowanie oraz dekompresowanie plikw. WinRAR potrafi obs?u?y? rwnie? archiwa a? do 8 000 000 000 GB danych (8 miliardw gigabajtw danych, inaczej: 8*10^9 GB danych), co oczywi?cie pozwala na du?e mo?liwo?ci kompresji ogromnej wielko?ci plikw.

W najnowszej 4 wersji WinRAR, czyli od wersji aplikacji WinRAR 4 program w wnosi wiele usprawnie? technicznych, w?rd ktrych nie sposb wspomnie? o dosy? istotnym ulepszeniu, a mianowicie o przy?pieszeniu dekompresji plikw o nawet 40%. Nowe, usprawnione algorytmy, wedle producenta WinRAR'a, zapowiadaj?, i? polepszono metody kompresji oraz dekompresji multimediw, usprawniono prac? samego algorytmu kompresuj?cego, jak i zwi?kszono tym samym jego wydajno??. Producent WinRAR'a uaktualni? rwnie? obs?ug? UDF, ktrych w chwili obecnej znajduje si? w wersji 2.50. Dzi?ki ulepszeniu wersji wy?ej wymienionego, u?ytkownik mo?e rozpakowa? teraz wi?kszo?? obrazw ISO p?yt Blu-Ray. Dodano rwnie? obs?ug? paska zada? Windows 7. Dodatkowo pojawi?o si? wraz z wersj? 4 kilka nowych usprawnie? i mniejszych poprawek.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 1 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1006
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Narz?dzia

  GIMP 2.6.11 
Opis:
GIMP 2.6.11 GIMP 2.6.11 w polskiej wersji j?zykowejGIMP darmowy program do obrbki i edycji grafiki rastowej download GIMP program graficzny za darmo do pobrania, graficzna aplikacja, darmowe oprogramowanie graficzne, programy graficzne, gimp download software free

GIMP jest to darmowy program graficzny, oprogramowanie s?u??ce do obrbki, edycji, tworzenia grafiki rastowej. Podobnie, jak Photoshop, tak i program GIMP posiada mnstwo opcji, za pomoc? ktrych ka?dy u?ytkownik korzystaj?cy z programu jest w stanie tworzy? zaawansowane efekty graficzne. Zdecydowanie warto zaopatrzy? si? w ten zaawansowany program graficzny, szukaj?c ciekawej alternatywy dla Photoshopa lub te? chc?c sprbowa? czego? nowego, je?li chodzi o program graficzny, oprogramowanie graficzne, s?u??ce do obrbki grafiki rastowej. Program stanowi bowiem ?wietn? i zarazem darmow? alternatyw? dla produktu z logiem Adobe. Znajdziemy tutaj - podobnie jak w przypadku Photoshopa - narz?dzia, typu p?dzle, warstwy, efekty specjalne, efekty graficzne, r?ne mo?liwo?ci i sposoby mieszkania grafiki, dzi?ki ktrej mo?emy stworzy? ?wietnie wygl?daj?ce tworzy graficzne. GIMP dzi?ki pojawiaj?cym wtyczkom do tej aplikacji jej mo?liwo?ci coraz bardziej zwi?kszaj? si?.

Zdecydowanie polecamy ten darmowy program graficzny GIMP download do pobrania za darmo.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 20 MB
Dodano: 23-12-2011 Downloadw: 1001
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Grafika

  Adobe Reader X 10.1.1 
Opis:
Adobe Reader X 10.1.1 Adobe Reader X 10.1.1do pobrania za darmo, Adobe Reader X 10.1.1 Download, Adobe, Adobe Systems Incorporated, free dekstop software, darmowe oprogramowanie biurowe, darmowe programy download do firmy do biura

Adobe Reader, Acrobat Reader, Adobe Reader X 10.1.1, Adobe Reader download, darmowy Adobe Reader do pobrania, Adobe Reader do ?ci?gni?cia Adobe Reader PDF, PDF reader, download free pdf free desktop software for you computer free of charge download free license, darmowy program Adobe Reader, dawniej Acrobat Reader download za darmo do pobrania do ?ci?gni?cia, dobre programy, darmowe oprogramowanie Adobe Reader za friko

Adobe Reader X.10.1.1, Adobe Reader (dawniej: Acrobat Reader) jest to popularny darmowy program s?u??cy do czytania plikw zapisanych w formacie PDF (tzw. PDF'w). Charakterystyczn? cech? i ogromn? zalet? zarazem, je?li chodzi o dokumenty PDF jest fakt, i? zachowuj? one zawsze swj oryginalny format, wraz z zachowaniem oryginalnych czcionek, zastosowanych w dokumencie. W chwili obecnej format PDF, to obok formatw WORD (DOCX, DOC, RTF, TXT) jeden z najpopularniejszych na ?wiecie formatw do zapisywania plikw zawieraj?cych tekst sformatowany. Format jak rwnie? i wygl?d dokumentu zapisanego w formacie PDF pozostaj? zawsze nienaruszone, bez wzgl?du na platform? sprz?tow?, jak i system operacyjnych zastosowany w komputerze odtwarzaj?cym dany dokument PDF (Windows, Mac OS, FreeBSD, Solaris).

W najnowszej swojej wersji program Adobe Reader X 10 posiada mo?liwo?? umieszczania plikw tekstowych otwieranych za jego pomoc? do tzw. sandbox. Pozwala to na oddzielenie ich od danego systemu operacyjnego, w takich sposb, aby potencjalne zagro?enia, typu z?o?liwe oprogramowanie umieszczone w danym pliku PDF nie mia?o mo?liwo?ci zaatakowania docelowego systemu operacyjnego odbiorcy. W chwili obecnej opcja ta dost?pna jest jedynie w wersjach programu Adobe Reader dla systemw Windows.

W obecnej wersji wprowadzono rwnie? mo?liwo?ci obs?ugi plikw otwieranych za pomoc? programu Adobe Reader

Zach?camy do pobrania download Adobe Reader, dawniej Acrobat Reader. Adobe Reader znajduje si? w naszym serwisie do pobrania zupe?nie za darmo do ?ci?gni?cia.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OS, FreeBSD, Unix, Solaris, inne systemy operacyjne
Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 37 MB
Dodano: 31-10-2011 Downloadw: 968
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Biuro

  Winamp 5.621 Build 3173 
Opis:
Winamp 5.621 Build 3173 Winamp 5.621 Build 3173 do pobrania za darmo, Winamp 5.621 Build 3173 Download

Winamp, mp3, odtwarzacz audio, muzyka, odtwarzacz muzyki, odtwarzacz video, music player, audio player, winamp, Nullsoft, program, download, winamp za darmo, winamp do pobrania, winamp download, winamp do ?ci?gni?cia Winamp audio software, oprogramowanie Winamp, Aplikacja Winamp, Winamp mp3 software, soft Winamp do ?ci?gni?cia do pobrania za darmo, darmowy soft winamp

Winamp, to program s?u??cy do odtwarzania muzyki oraz filmw, czyli innymi s?owy odtwarzacz audio oraz odtwarzacz wideo (audio player & video player).
Program Winamp posiada bardzo wiele r?nych, przydatnych dla u?ytkownika funkcji, dzi?ki ktrym odtworzymy za jego pomoc? muzyk? w formacie MP3, WMA, ACC, czy te? aacPlus. Mo?na rwnie? dzi?ki Winampowi zgrywa? muzyk?/d?wi?k z p?yty Audio do formatw skompresowanych. Dzi?ki Winamp'owi mo?emy skorzysta? z mo?liwo?ci s?uchania radia internetoweto lub te? ogl?da? za jego pomoc? audycje telewizyjne. Najnowsze wersje programy pozwalaj?c rwnie? odtwarza? pliki formatu Flash.

Poza tym odtwarzacz multimedialny Winamp znajdziemy tutaj takie funkcje, jak chocia?by mo?liwo?? wizualizacji d?wi?ku, zaawansowany equalizer, czyli modyfikator d?wi?ku. Winamp posiada mo?liwo?? wyszukiwania tekstw piosenek, jak rwnie? mo?emy za jego pomoc? znale?? informacje o artystach lub te? wykupi? nawet bilety na koncert. Jest rwnie? mo?liwo?? pobierania muzyki, plikw muzycznych oraz importowanie biblioteki z programu iTunes. Winamp posiada wbudowany system dodatkw i nimi zarz?dzania, czyli add-ons. Za jego pomoc? rwnie? mo?emy w sposb zdalny odtwarza? muzyk?, czy te? wideo, tworzy? dynamicznie generowane playlisty, jak rwnie? wsp?dzieli? muzyk? z innymi u?ytkownikami.

W najnowszych wersjach programu producenci zmienili interfejs aplikacji Winamp, dodatkowo dodali funkcj? obs?ugi formatu Flash, jak rwnie? mo?liwo?? synchronizacji z innymi urz?dzeniami, w tym urz?dzeniami mobilnymi, jak chocia?by iPod. Dodali rwnie? Winamp Toolbar, ktry to pozwala u?ytkownikowi kontrolowa? odtwarzaczem Winamp z poziomu przegl?darki internetowej. Winamp obs?uguje wszystkie najnowsze, dost?pne obecnie wersje Windows.

W naszym serwisie Winamp w wersji 5.621 jest do pobrania ca?kowicie za darmo, free Winamp music software download for absolutely free.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 12 MB
Dodano: 02-10-2011 Downloadw: 948
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Multimedia

  CCleaner 3.20 
Opis:
CCleaner 3.20 CCleaner 3.20 za darmo do pobrania, CCleaner za darmo do ?ci?gni?cia

CCleaner download, darmowy program CCleaner do ?ci?gni?cia, darmowy program narz?dziowy Windows Download do ?ci?gni?cia do pobrania, aplikacja CCleaner CClenaer pobierz, CCleaner za darmo, CCleaner za free, free software windows tool CCleaner

CCleaer to darmowy program narz?dziowy Windows, download, do pobrania za darmo, darmowy program CCleaner za friko, za free do pobrania download. Jest to program do czyszczenia rejestru, program do czyszczenia dysku, program do oczyszczania systemu. CCleaner to aplikacja, narz?dzie systemowe, za pomoc? ktrego mo?na oczyszcza? dysk, rejestr systemowy, niepotrzebne, nieu?ywane pliki, naprawi? nieu?ywane, niew?a?ciwe ?cie?ki w rejestrze systemu Windows. CClenaer jest to program, ktry wed?ug wielu ekspertw jest to jeden z najlepszych programw, dzi?ki ktrym u?ytkownik mo?e w szybki i ?atwy sposb poprawi? swoj? prywatno??. W?a?nie dzi?ki narz?dziowemu programowi CCleaner u?ytkownik aplikacji CCleaner mo?e za pomoc? dos?ownie jednego klikni?cia, w sposb bardzo szybki, wr?cz mo?na by rzec b?yskawiczny, wyczy?ci? wszystkie ?lady, jakie u?ytkownik pozostawi? za sob? w trakcie korzystania z internetu na danym komputerze. W tym lista odwiedzonych 5rzez danego u?ytkownika stron internetowych, plikw, ktre u?ytkownik pobra?, podczas korzystania z internetu, ciasteczek, czyli tzw. cookies, oraz oczywi?cie rwnie? tymczasowych plikw internetowych, ktre u?ytkownik stworzy? w trakcie korzystania z internetu. Oprcz tego program CCleaner, aplikacja CCleaner umo?liwia wi?cej funkcji, takich jak chocia?by uruchamianie si? wraz ze starem systemu operacyjnego Windows. Program CCleaner obs?uguje oczyszczenie plikw tymczasowych z takich przegl?darek internetowych i innych programw u?ytkownych, jak chocia?by Internet Explorer, Opera, Firefox, Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Microsoft Office, Nero, Nero Burning ROM, Adobe Acrobat Reader, WinACE, WinRAR, WinZIP, Winamp, Netscape, odtwarzacze, konwentery, klienci torrent, odtwarzacze multimedialne, odtwarzacze muzyczne, d?wi?kowe, edytory tekstowe, programy graficzne, programy do obrbki obrazu, d?wi?ku, filmw, program do nagrywania i odtwarzania p?yt Blu-Ray, DVD, CD, programy antywirusowe, programy zabezpieczaj?ce, darmowe programy, darmowe aplikacje, programy antyspyware, programy proxy, aplikacje, programy systemw Windows, jak rwnie? wiele innych programw, aplikacji.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 3 MB
Dodano: 12-11-2011 Downloadw: 911
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Narz?dzia

  AutoCAD LT 2012 
Opis:
AutoCAD AutoCAD program

Program do projektowania AutoCAD do pobrania za darmo, AutoCAD oprogramowanie projektowe, program do tworzenia projektw, aplikacja projektowa AutoCAD LT 2012 AutoCAD LT 2012, AutoCAD download do ?ci?gni?cia bez dodatkowych op?at, darmowy AutoCAD, AutoCAD 2012 download, AutoCAD LT 2012 ?ci?gnij pobierz darmowy program do projektowania

AutoCAD LT 2012, to wersja oprogramowania, jakim jest program do projektowania AutoCAD. AutoCAD to profesjonalne, zaawansowane narz?dzie, oprogramowanie do projektowania, AutoCAD program do tworzenia projektw. AutoCAD LT 2012 jest zgodny ze standardem DWG. Dzi?ki programowi AutoCAD mo?emy zaprojektowa? wn?trze budynku, konstrukcj?, czy te? jakkolwiek inn? rzecz. Profesjonalni projektanci w swojej pracy korzystaj? w?a?nie z narz?dzia AutoCAD. Jest to program posiadaj?cy naprawd? du?e mo?liwo?ci i warto jest si? z nim zapozna?, w przypadku, gdy chcemy z jakiegokolwiek wzgl?du co? zaprojektowa?, czy te? nauczy? si? projektowania. Z pewno?ci? ka?dy projektant powinien zapozna? si? z t? aplikacj?. W naszym serwisie mo?esz pobra? darmowy program AutoCAD do pobrania za darmo, program AutoCAD download.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 2.54 GB
Dodano: 23-12-2011 Downloadw: 906
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Grafika

  Gadu-Gadu 6.1.158 
Opis:
Gadu-Gadu 6.1.158 Gadu-Gadu 6.1.158 do pobrania za darmo, Gadu Gadu 6.1.158  Download

Gadu-Gadu 6, starsza wersja Gadu-Gadu, starsza wersja GG, previous version of Gadu Gadu communicator Gadu Gadu 6 download, Gadu Gadu 6 do pobrania, Gadu Gadu 6 do ?ci?gni?cia, starsze wersje GG, Gadu, Gadu Gadu, Gadu-Gadu 6.1.158

Gadu Gadu 6.1.158, to starsza wersja programu, b?d?cego najpopularniejszym internetowym komunikatorem, dost?pnym zreszt? absolutnie za darmo. Gadu-Gadu z serii 6.x, Gadu Gadu 6, to tak naprawd? ostatnia seria tego komunikatora, w ktrym g?wny nacisk by? postawiony na komunikacj? mi?dzy u?ytkownikami. Od nast?pnych cz??ci Gadu (GG) pojawia? si? wraz z kolejnymi, dodatkowymi bajerami, ktre nie wszystkim przypad?y do gustu. Wiele osb do tej pory bardziej lubi i korzysta ze starszych wersji Gadu-Gadu, wskazuj?c przy tym na liczne zalety tych wersji, jak chocia?by mniejsze zu?ycie procesora CPU, i pami?ci RAM lub te? zwyk?y sentyment do starszej wersji tego komunikatora. Dla wszystkich mi?o?nikw starsza wersja Gadu Gadu, czyli Gadu Gadu 6 download, Gadu Gadu 6, starsza wersja kounikatora Gadu 6 za darmo do pobrania, za darmo do ?ci?gni?cia w naszym serwisie Dobre Programy.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 2 MB
Dodano: 08-11-2011 Downloadw: 903 Oceny: 1.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Komunikacja

  AVG Anti-Virus Free Edition 
Opis:
AVG Anti-Virus Free Edition AVG Anti-Virus Free Edition do pobrania za darmo, Winamp 5.621 Build 3173 Download

AVG dobry bezp?atny darmowy program antywirusowy do pobrania za darmo do ?ci?gni?cia za free download AVG Free Edition Antivirus software, programy antywisurowe za darmo do ??i?gni?cia, programy antywirusowe download, programy antywirusowe do pobrania, AVG Free Edition program antywirusowy, AVG Anti Virus, Antivirus

AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Anti-Virus, jest to dobry bezp?atny program antywirusowy do pobrania za darmo (good free antivirus software download for free) w naszym serwisie, a dok?adniej bezp?atna wersja popularnego programu antywirusowego AVG (antywir). Program antywirusowy AVG stworzony zosta? przez czesk? firm? AVG Technologies. Jak to bywa w przypadku programw antywirusowych, tak i AVG Anti-Virus Free Edition chroni komputer u?ytkownika programu przed wszelkim z?o?liwym, czy te? szkodliwym oprogramowaniem zarwno tym znanym, jak rwnie? i tym, ktre w inteligentny sposb program antywirusowy AVG download potrafi wykry? nawet nie znaj?c danego kodu ?rd?owego programu.

Program posiada dwa g?wne skanery - pierwszy to wspomniany wcze?niej mechanizm wykrywaj?cy znane z?o?liwe oprogramowaniem, czyli skaner antywirusowy, nast?pny to inteligentny system wykrywaj?cy nieznane oprogramowanie, czyli skaner rezydentny. W sk?ad programu wchodzi rwnie? modu? kwarantanny, dzi?ki ktremu, a raczej w ktrym mo?liwe jest przechowywanie wykrytych przez program z?o?liwych plikw, ktre nie zosta?y usuni?te czy to z powodu decyzji aplikacji, czy te? decyzji u?ytkownika programu. W obr?bie dzia?ania programu znajduje si? rwnie? skaner poczty e-mail, skanuj?cy przychodz?ce wiadomo?ci pocztowe wzgl?dem programowania, typu wirusy, trojany, malware, keyloggery i temu? podobne. Warto rwnie? wspomnie? o istniej?cym module anty-rootkit, pozwalaj?cym na wykrywanie oraz usuwanie oprogramowania typu rootkity. Rootkity potrafi? by? trudne do zindentyfikowania dzi?ki swojej mo?liwo?ci ukrywania si? w plikach systemu operacyjnego Windows, sterownikach, czy te? bibliotekach DLL, dlatego te? ten skaner jest naprawd? przydatny.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 151 MB
Dodano: 30-11-2011 Downloadw: 864
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Bezpiecze?stwo

  Ad-Aware Free Internet Security 10 
Opis:
Ad-Aware Free Internet Security 10 Ad-Aware Free Internet Security 10 do pobrania za darmo, Ad-Aware Free Internet Security 10 Download

Ad-Aware, Ad-Aware do pobrania, spyware remover do ?ci?gni?cia download, Download free Ad-aware, ?ci?gnij pobierz download darmowe oprogramowanie antyspyware, darmowe oprogramowanie antywirusowe Ad-Aware Free Internet Security 10, darmowe oprogramowanie antyszpiegowskie, usuwanie szpiegw, usuwanie spyware, usuwanie adware, malicious software, download ad-aware, pobierz download darmowego ad-aware free interne security do ?ci?gni?ca

Ad-Aware Free Internet Security 9.5 (Ad-Aware, Adaware stworzony przez Lavasoft, to program s?u??cy do obrony komputera, przed szkodliwym oprogramowaniem. Ad-Aware skupiony zosta? na oprogramowaniu typu spyware, czyli to program typu spyware remover (spyware, czyli oprogramowanie szpieguj?ce, szpiegowskie). Spyware, to programy szpieguj?ce, ktre stworzone zosta?y po to, by pobiera? jakie? informacji od u?ytkownika, na ktrym zainstalowany jest ten program szpieguj?cy, a nast?pnie wysy?a? do danej osoby fizycznej, firmy, b?d? organizacji (zazwyczaj do twrcy programu spyware). Ad-Aware to jeden z najlepszych dost?pnych obecnie programw, spo?rd oprogramowania tego typu, zapewniaj?cy bezpiecze?stwo oraz ochron? komputera przed niechcianym, zainstalowanym, uruchomionym bez wiedzy u?ytkownika na jego komputerze oprogramowania spyware.

Oczywi?cie oprcz spyware program rwnie? wykrywa i usuwa wszelkie z?o?liwe oprogramowanie, w tym wirusy, trojany itd. W najnowszej wersji Ad-Aware 9 potrafi usuwa? rwnie? wszelkie ?lady, ktre u?ytkownik internetu zosta? na komputerze. Ta opcja rwnie? jest przydatna dla wszystkich pragn?cych poczu? si? bardziej anonimowo i bezpieczniej. Opcja ta obs?uguje najbardziej popularne przegl?darki internetowe, takie, jak chocia?by Firefox, Chrome czy te? Opera.

Polecamy pobranie programu Ad-Aware dla lepszego zabezpieczenia swojego komputera przed z?o?liwym oprogramowaniem (malicious software, malware), typu spyware, jak rwnie? osb, ktre oczekuj? funkcji programu antywirusowego.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 10 MB
Dodano: 06-10-2011 Downloadw: 832
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Bezpiecze?stwo

  Video MyVideoConverter 2.405 
Opis:
MyVideoConverter 2.405 MyVideoConverter do pobrania za darmo, MyVideoConverter Download

MyVideConterter, dobry darmowy konwerter do pobrania, konwerter plikw wideo, konwerter plikw audio, mp3, avi, mpeg, divx, vcd, asf, dat, swf, mov, rm, 3gp Darmowy konwerter download, darmowy konwerter do ?ci?gni?cia, oprogramowanie My Video Converter download, darmowy konwerter do pobrania za darmo

MyVideoConverter 2.405, MyVideoConverter, to ?wietny konwerter plikw multimedialnych, zaliczaj?cy si? do kategorii konwertery oraz multimedia. MyVideoConventer (My Video Converter), to prosty, a zarazem dobry konwerter plikw audio i wideo (video). MyVideoConverter ma posiada mo?liwo?ci konwertowania plikw mi?dzy formatami: AVI, MPEG, DVD, DivX,VCD, SVCD, ASF, DAT, MP3, SWF, MOV, RM, 3GP.

Polecamy wszystkim, ten dobry darmowy konwerter, program MyVideoConverter jest dost?pny do pobrania za darmo download. MyVideoConverter do ?ci?gni?cia, MyVideoConverter do pobrania w naszym serwisie Dobre Programy (w licencji testowej) ju? teraz.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 11 MB
Dodano: 16-11-2011 Downloadw: 804
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Multimedia

  Azureus Vuze 4.7.0.0 
Opis:
Azureus Vuze 4.7.0.0 Azureus Vuze 4.7.0.0 do pobrania za darmo, Azureus Vuze 4.7.0.0  Download

Azureus, Vuze, p2p, torrent, torrent, peer-2-peer, peer-to-peer, Vuze download, azureus download, vuze do pobrania, azuraus do pobrania, azureus do ?ci?gni?cia, vuze do ?ci?gni?cia, darmowy vuze klient torrent, dobry program vuze do pobrania, azureus dobre programy vuze do ?ci?gni?cia, do pobrania, download free torrent software ?ci?gnij Azureus Vuze klient p2p, klient sieci torrent, BitTorrent client Vuze, klient BitTorrent Vuze, Azureus Vuze peer-to-peer klient, Vuze do bezpo?redniej wymiany plikw, program torrent, aplikacja torrent, oprogramowanie torrent, torrents download, torrenty download, vuze azureus orpogramowanie, aplikacje, klienty p2p torrent, do ?ci?gni?cia

Azureus Vuze 4.7.0.0, Azureus Vuze, dok?adna nazwa programu w obecnych wersjach, to Vuze, natomiast w swoich wcze?niejszych wersjach program nosi? nazw? Azureus (bez Vuze). Azureus Vuze jest to wyj?tkowo popularny zarwno w Polsce, jak rwnie? i na ca?ym ?wiecie klient program peer-to-peer, (klient program p2p, aplikacja peer-to-peer, program peer-2-peer). Czyli program s?u?acy do bezpo?redniej wymiany plikw, w sieci peer to peer torrent (p2p torrents), czy te? BitTorrent. Podobnie, jak oficjalny klient sieci BitTorrent, tak i Vuze b?d?cy klientem sieci torrent, dzia?a w podobny sposb, czyli s?u?y do pobierania plikw z sieci p2p torrent, za pomoc? identyfikacyjnych malutkich pliczkw zwanych torrentami (ang. torrents), zawieraj?cych informacje dotycz?ce ?ci?gni?cia danego pliku torrent. Azureus torrent posiada mo?liwo?? pobierania, ?ci?gania kilku plikw jednocze?nie, w tym samym czasie, jak rwnie? kolejkowanie plikw, przeznaczonych do ?ci?gni?cia, do pobrania. Azureus Vuze pozwala te? na nadawanie konkretnych priorytetw dla plikw jak rwnie? b?yskawiczny dost?p do informacji, na temat konkretnego, pobieranego obecnie pliku torrenta.

Zaczynaj?c wraz z wersj? 4.3 Azureus zamieni? swoj? nazw? na Vuze. Od tej pory program Vuze, Azureus oprcz nowej nazwy zyska? rwnie? du?o ulepsze?, takich chocia?by, jak np. pousuwanie zb?dnych opcji, ktre by?y rzadko u?ywane. Oprcz tego, dodatkowo zmniejszono wielko?? pliku Vuze, przy?pieszono czas uruchamiania programu, jak rwnie? zwi?kszona zosta?a oglna szybko?? programu (wcze?niej Azureus, a obecnie Vuze). Dodatkowo zosta? ulepszony interfejs programu na bardziej czytelny i przyja?niejszy dla u?ytkownika. Program klient torrent zacz?? rwnie? zajmowa? trzy razy mniej pami?ci, ni? jego poprzednicy we wcze?niejszych wersjach programu. Usuni?to rwnie? opcje spo?eczno?ciowe, typu mo?liwo?? dodawania znajomych, ktra istnia?a w poprzednich wersjach programu, kiedy to nosi? nazw? Azureus. Programi?ci programu Vuze stwierdzili, i? bardziej skupi? si? na istocie programu, ni?li nad rozwijaniem pomys?u, ktry okaza? si? zdecydowanie ma?o popularny w?rd u?ytkownikw programu torrent Vuze.

Program aplikacja Vuze Azureus jest dost?pna do pobrania ca?kowicie za darmowo w naszym serwisie Dobre Programy. Zach?camy do ?ci?gni?cia oprogramowanie p2p, klient sieci torrent, Azureus Vuze.

Ostrze?enie: Pobieranie niektrych plikw, w tym programw, filmw, czy te? muzyki, za pomoc? programu, aplikacji Azureus Vuze oraz nast?pnie korzystanie z wy?ej wymienionych mo?e by? niezgodne z licencj? producenta i/lub polskim prawem. Z programu Azureus Vuze nale?y korzysta? w sposb legalny, a w gestii u?ytkownika jest, aby pobierane oraz udost?pniane przez u?ytkownikw pliki by?y na odpowiednich prawach licencji darmowego oprogramowania oraz plikw multimedialnych.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 8 MB
Dodano: 06-10-2011 Downloadw: 803
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/P2P Peer-to-Peer

  Gadu Gadu 10.5.2.13164 
Opis:
Gadu Gadu 10.5.2.13164 Gadu Gadu 10.5.2.13164 do pobrania za darmo, Gadu Gadu 10.5.2.13164 Download

Gadu Gadu, Gadu-Gadu, GG, Gadu, giegie, gie gie, GaduGadu, g g, komunikator internetowy, komunikator, polski komunikator, gadu gadu pl, polski gadu gadu, polski gg, darmowy komunikator internetowy, free polish messenger, gadu gadu do pobrania za darmo, gg do ?ci?gni?cia za free, gadu gadu bez dodatkowych op?at, gadu gadu download, gg download, pobierz gadu gadu, pobierz gg, gie gie do pobrania, komunikacja ze znajomymi gadu gadu, gg, aplikacja gadu gadu, gadu gadu mobile, chat gadu gadu, czat gadu gadu Polski komunikator internetowy Gadu Gadu z wbudowanymi funkcjami, najnowsza wersja gadu gadu, gadu gadu 10, gg 10, gie gie 10, oryginalny komunikator gadu-gadu

Gadu Gadu, to pierwszy i obecnie zdecydowanie najpopularniejszy polski, ca?kowicie darmowy komunikator internetowy (polish, absolutely free, most popular, instant messenger), umo?liwiaj?cy bezpo?redni? komunikacj? w internecie, dzia?aj?cy dzi?ki technologii Instant Messaging. Gadu Gadu (cz?sto u?ywany skrt, to: GG, Gie Gie, czy Gadu, GaduGadu) posiada, oprcz standardowej mo?liwo?ci wymiany wiadomo?ciami, rwnie? nowoczesn? technologi? rozmw zarwno audio, jak i wideo (czyli mo?liwo?? prowadzenia tzw. wideokonferencji). Ma tak?e wbudowane radio internetowe, analizator pisowni, mo?liwo?? zmiany stylw, czyli tzw. skrek (ang. themes, styles), obs?uguje rwnie? awatary. Gadu Gadu obs?uguje mo?liwo?? przesy?ania oraz odbierania plikw, jak rwnie? daje u?ytkownikowi mo?liwo?? przesy?ania obrazkw metod? drag & drop. Daje mo?liwo?? rwnie? prowadzenia rozmw z wi?cej ni? jedn? osob? w jednym okienku, czyli tak zwane konferencje. Warto rwnie? doda?, i? platforma VoIP zaimplementowana w komunikatorze Gadu Gadu zintegrowana jest z oprogramowaniem Global IP Solution.

Najnowsze Gadu Gadu 10 (GG10) otwiera przed u?ytkownikami ?wiat zupe?nie nowych mo?liwo?ci, niedost?pnych do tej pory w komunikatorze GG. U?ytkownicy Gadu Gadu 10 b?d? mogli z gier online, wirtualnych prezentw, rozbudowanego systemu awatarw (mo?liwo?? stworzenia w?asnej "rysunkowej" postaci z mo?liwo?ci? korzystania z niej, jako swojego awatara w komunikatorze). W najnowszej wersji, poczynaj?c od Gadu Gadu 10.0 zaimplementowana zosta?a rwnie? us?uga GG Live, daj?ca mo?liwo?? obserwowanie aktywno?ci znajomych. Dodano te? zintegrowan? telefoni? komrkow? GaduAir, radio portalu Gadu Gadu, jak rwnie? inne, rwnie ciekawe us?ugi, s?u??ce zarwno wi?kszym mo?liwo?ciom komunikacji, edukacji, jak i rozrywce.

Oficjalny klient sieci Gadu Gadu w naszym serwisie Dobre Programy do pobrania absolutnie za darmo, darmowy klient GG download for free, gadu gadu software instant messenger free download.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 25 MB
Dodano: 02-10-2011 Downloadw: 798 Oceny: 10.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Komunikacja

  Comodo Firewall Internet Security Premium 2012 
Opis:
Comodo Firewall Internet Security Premium 2012 Comodo Firewall Internet Security Premium 2012do pobrania za darmo, Comodo Firewall Internet Security Premium 2012 Download

Comodo Internet Firewall Download do pobrania za darmo bez dodatkowych kosztw free firewall comodo download for free to download, programy do pobrania, programy download, dobre darmowe programy za za darmo do pobrania do ?ci?gni?cia Free Internet Security Firewall Comodo download, dobry darmowy firewall do pobrania za darmo, dobry darmowy firewall do ?ci?gni?cia za darmo bez op?at

Comodo Firewall Internet Security Premium 2012, to kompletny, ?wietny pakiet zabezpieczaj?cy w ktrego sk?ad wchodzi Comodo Firewall, uwa?any, za najlepszy, czy jeden z najlepszych firewalli na ?wiecie - do tego dost?pny jest za darmo. Comodo Internet Security Premium 2012 jest dost?pny ca?kowicie za darmo do pobrania, bowiem znajduje si? na darmowej, bezp?atnej licencji oprogramowania.

Firewall, a dok?adniej Comodo Firewall, ktry dost?pny jest w pakiecie i jest jego kluczowym elementem, zapewni? potrafi u?ytkownikom niemal?e kompletn? ochron? antywirusow? oraz zabezpieczaj?c? przeciwko jakiemukolwiek z?o?liwemu oprogramowaniu, czy te? z?o?liwym skryptom. Aplikacja posiada funkcj? monitorowania wszystkich programw dzia?aj?cych w systemie operacyjnym, a za pomoc? swojej bazy, w ktrej znale?? mo?na ponad 10000 programw, ktre Comodo Firewall potrafi rozpozna?, zapewnia on doskona?? ochron? ka?dego komputera. Firewall - Comodo Firewall - potrafi rwnie? monitorowa? sie?, w tym wszystkie protoko?y oraz pakiety przychodz?ce oraz wychodz?ce z komputera u?ytkownika aplikacji.

W pakiecie Comodo Firewall Internet Security Premium 2012 znale?? mo?na rwnie? program antywirusowy pod nazw? Comodo AntiVirus. Program antywirusowy, zawarty w pakiecie pozwala na ochron? rzeczywist? komputera oraz systemu, na ktrym zosta? zainstalowany pakiet Comodo Internet Security. Wraz z firewallem tworz? doskona?? ochron? i zabezpieczenie systemu przed niepowo?anymi aplikacjami, oprogramowaniem, skryptami, czy te? innego rodzaju potencjalnie szkodliwymi dla komputera i systemu dzia?aniami.

W naszym serwisie dobry darmowy firewall download do pobrania do ?ci?gni?cia za darmo - w ca?ym pakiecie Comodo Internet Security Premium.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 58 MB
Dodano: 16-11-2011 Downloadw: 781
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Bezpiecze?stwo

  Thunderbird 7.0.1 
Opis:
Thunderbird 7.0.1 Mozilla Thunderbird 7.0.1 do pobrania za darmo, Mozilla Thunderbird 7.0.1 Download

Thunderbird, Mozilla, Mozilla Thunderbird download, Thunderbird download, Thunderbird do pobrania, Thunderbird do ?ci?gni?cia, darmowy dobry program Thunderbird, dobra aplikacja darmowe klient poczty za darmo do pobrania Mozilla Thunderbird klient pocztowy Thunderbird 7.0.1 download, Thunderbird 7.0.1 do pobrania, Mozilla Thunderbird 7 download, Mozilla Thunderbird 7.0.1 do ?ci?gni?cia, klient poczty e-mail Thunderbird do pobrania, do ?ci?gni?cia, za darmo Thunderbird download for free, klient poczty email Thunderbird ?ci?gnij, pobierz, e-mail client software Thunderbird

Mozilla Thunderbird 7.0.1, program Thunderbird 7.0.1, klient poczty e-mail Thunderbird 7.0.1, Thunderbird klient pocztowy, klient poczty e-mail Mozilla Thunderbird do pobrania, Thunderbird download, Thunderbird do ?ci?gni?cia za darmo, klient poczty email Mozilli Thunderbird. Thunderbird stworzony oraz wydany rzez firm?, to jeden z najlepszych obecnie dost?pnych klientw e-mail. Do tego jest to program ca?kowicie darmowy oraz - co mo?e okaza? si? pozytywn? wiadomo?ci? dla wielu - w naszym serwisie Dobre Programy dost?pny jest on ca?kowicie spolszczony, w polskiej wersji j?zykowej. Oprcz klienta poczty program aplikacja Thunderbird posiada rwnie? mo?liwo?? bycia klientem grup dyskusyjnych.

Program Thunderbird to aplikacja posiadaj?ca zdecydowanie wygodny dla u?ytkownika oraz intuicyjny interfejs, jak rwnie? program Thunderbird cechuje wysoka funkcjonalno??. W programie Thunderbird mo?na znale?? wsparcie dla takich technologii, jak kana?y RSS, jak rwnie? XUL. Ciekaw? cech? programu klienta poczty e-mail Thunderbird jest mo?liwo?? otwieranie okien poczty w osobnych kartach. Dzi?ki takiemu w?a?nie rozwi?zaniu u?ytkownik programu mo?e pracowa? jednocze?nie przy kilku otwartych wiadomo?ciach e-mail, dodatkowo mo?e mie? otwarte inne okna klienta Thunderbirda. Rwnie? wyniki wyszukiwa? program wy?wietla w osobnej karcie. Aplikacja Thunderbird posiada mo?liwo?? automatycznego wykrywania serwerw POP3, POP, IMAP, czy te? STMP, na podstawie adresu email, czy te? nazwy u?ytkownika, co mo?e zdecydowanie skrci? czas, w przypadku dodawania wi?kszej ilo?ci adresw e-mail, czy te? serwerw, jakie ma obs?ugiwa? klient poczty Mozilla Thunderbird.

Kolejna, niezwykle ciekaw? cech? tego zaawansowanego klienta pocztowego, jakim jest Thunderbird jest mo?liwo?? instalowania oraz korzystania z dodatkw (add-ons). Dodatki umo?liwiaj? u?ytkownikowi bardziej spersonifikowa? wygl?d interfejsu klienta e-mail (ang. e-mail client) Mozilli Thunderbirda, jak rwnie? doda? nowe lub te? ulepszy? ju? istniej?ce funkcje oraz mo?liwo?ci tego programu. Dlatego te? u?ytkownik ma mo?liwo?? zainstalowania dodatkowego filtra poczty, jak rwnie? np. kalendarz, albo inna, rwnie? u?yteczny, ?adnie wygl?daj?cy czy te? ulepszaj?cy funkcjonowanie programu dodatek, czy rozszerzenie. Mozilla Thunderbird posiada rwnie? mo?liwo?? archiwizowania danych, w celu zachowania w dysku starszych danych oraz e-maili, pozostawiaj?c porz?dek w folderze Odebranych wiadomo?ci.

Aplikacja Mozilla Thunderbird wsp?pracuje zarwno z produktem tej samej firmy, czyli z przegl?dark? internetow? WWW Mozill? Firefox, jak rwnie? z innymi przegl?darkami internetowymi. to rwnie? zaawansowane, rozbudowane zabezpieczenia przeciwko spamowi, wbudowany program antywirusowy, jak rwnie? ochrona przeciwko phishingowi.

Polecamy darmowy program, czyli rozbudowany klient poczty e-mail Mozilla Thunderbird do pobrania za darmo download w naszym serwisie Dobre Programy.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 14 MB
Dodano: 07-10-2011 Downloadw: 737
Oce ten zasb | Detale
Kategoria: Programy/Internet

Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy