Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Kategoria: Gwna/Programy/P2P Peer-to-Peer


Sortuj pliki wedug: Tytu (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularno (A\D)
Zawarto aktualnie sortowana wedug: Tytuy (od A do Z)


  Azureus Vuze 4.7.0.0 
Opis:
Azureus Vuze 4.7.0.0 Azureus Vuze 4.7.0.0 do pobrania za darmo, Azureus Vuze 4.7.0.0  Download

Azureus, Vuze, p2p, torrent, torrent, peer-2-peer, peer-to-peer, Vuze download, azureus download, vuze do pobrania, azuraus do pobrania, azureus do ?ci?gni?cia, vuze do ?ci?gni?cia, darmowy vuze klient torrent, dobry program vuze do pobrania, azureus dobre programy vuze do ?ci?gni?cia, do pobrania, download free torrent software ?ci?gnij Azureus Vuze klient p2p, klient sieci torrent, BitTorrent client Vuze, klient BitTorrent Vuze, Azureus Vuze peer-to-peer klient, Vuze do bezpo?redniej wymiany plikw, program torrent, aplikacja torrent, oprogramowanie torrent, torrents download, torrenty download, vuze azureus orpogramowanie, aplikacje, klienty p2p torrent, do ?ci?gni?cia

Azureus Vuze 4.7.0.0, Azureus Vuze, dok?adna nazwa programu w obecnych wersjach, to Vuze, natomiast w swoich wcze?niejszych wersjach program nosi? nazw? Azureus (bez Vuze). Azureus Vuze jest to wyj?tkowo popularny zarwno w Polsce, jak rwnie? i na ca?ym ?wiecie klient program peer-to-peer, (klient program p2p, aplikacja peer-to-peer, program peer-2-peer). Czyli program s?u?acy do bezpo?redniej wymiany plikw, w sieci peer to peer torrent (p2p torrents), czy te? BitTorrent. Podobnie, jak oficjalny klient sieci BitTorrent, tak i Vuze b?d?cy klientem sieci torrent, dzia?a w podobny sposb, czyli s?u?y do pobierania plikw z sieci p2p torrent, za pomoc? identyfikacyjnych malutkich pliczkw zwanych torrentami (ang. torrents), zawieraj?cych informacje dotycz?ce ?ci?gni?cia danego pliku torrent. Azureus torrent posiada mo?liwo?? pobierania, ?ci?gania kilku plikw jednocze?nie, w tym samym czasie, jak rwnie? kolejkowanie plikw, przeznaczonych do ?ci?gni?cia, do pobrania. Azureus Vuze pozwala te? na nadawanie konkretnych priorytetw dla plikw jak rwnie? b?yskawiczny dost?p do informacji, na temat konkretnego, pobieranego obecnie pliku torrenta.

Zaczynaj?c wraz z wersj? 4.3 Azureus zamieni? swoj? nazw? na Vuze. Od tej pory program Vuze, Azureus oprcz nowej nazwy zyska? rwnie? du?o ulepsze?, takich chocia?by, jak np. pousuwanie zb?dnych opcji, ktre by?y rzadko u?ywane. Oprcz tego, dodatkowo zmniejszono wielko?? pliku Vuze, przy?pieszono czas uruchamiania programu, jak rwnie? zwi?kszona zosta?a oglna szybko?? programu (wcze?niej Azureus, a obecnie Vuze). Dodatkowo zosta? ulepszony interfejs programu na bardziej czytelny i przyja?niejszy dla u?ytkownika. Program klient torrent zacz?? rwnie? zajmowa? trzy razy mniej pami?ci, ni? jego poprzednicy we wcze?niejszych wersjach programu. Usuni?to rwnie? opcje spo?eczno?ciowe, typu mo?liwo?? dodawania znajomych, ktra istnia?a w poprzednich wersjach programu, kiedy to nosi? nazw? Azureus. Programi?ci programu Vuze stwierdzili, i? bardziej skupi? si? na istocie programu, ni?li nad rozwijaniem pomys?u, ktry okaza? si? zdecydowanie ma?o popularny w?rd u?ytkownikw programu torrent Vuze.

Program aplikacja Vuze Azureus jest dost?pna do pobrania ca?kowicie za darmowo w naszym serwisie Dobre Programy. Zach?camy do ?ci?gni?cia oprogramowanie p2p, klient sieci torrent, Azureus Vuze.

Ostrze?enie: Pobieranie niektrych plikw, w tym programw, filmw, czy te? muzyki, za pomoc? programu, aplikacji Azureus Vuze oraz nast?pnie korzystanie z wy?ej wymienionych mo?e by? niezgodne z licencj? producenta i/lub polskim prawem. Z programu Azureus Vuze nale?y korzysta? w sposb legalny, a w gestii u?ytkownika jest, aby pobierane oraz udost?pniane przez u?ytkownikw pliki by?y na odpowiednich prawach licencji darmowego oprogramowania oraz plikw multimedialnych.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 8 MB
Dodano: 06-10-2011 Downloadw: 786
Oce ten zasb | Detale

  BearShare 10 
Opis:
BearShare 10 BearShare Download

BearShare download, BearShare do pobrania, darmowy BearShare do ?ci?gni?cia BearShare program download, BearShare programy do pobrania za darmo, programy do ?ci?gni?cia za darmo, gnutella download, p2p download, peer-2-peer, peer-to-peer download do ?ci?gni?cia do pobrania

BearShare download to darmowy do pobrania, darmowy do ?ci?gni?cia, darmowy program p2p download (peer-2-peer, peer-to-peer) do bezpo?redniej wymiany plikw mi?dzy u?ytkownikami. Program BearShare nale?y do sieci Gnutella, czyli w?a?ciwej sobie sieci peer-2-peer, w ktrej pliki nie s? wysy?ane za po?rednictwem ?adnego serwera, lecz bezpo?rednie z jednego do drugiego komputera u?ytkownikw programu do przesy?ania plikw - BearShare. bearShare, jest to ceniony przez u?ytkownikw na ca?ym ?wiecie klient, s?u??cy do pobierania, wysy?ania, udost?pniania, a tym samym dzielenia si? mi?dzy u?ytkownikami internetu plikami muzycznymi oraz plikami wideo. Program BearShare (Bear Share) posiada mi?dzy innymi takie ciekawe opcje, jak chocia?by mo?liwo?? wysy?ania plikw do innych u?ytkownikw, ktrzy obecnie korzystaj? z sieci BearShare, a tak?e rwnie? mo?liwo?? wsplnego wys?uchiwania plikw muzycznych. U?ytkownik programu aplikacji BearShare rwnie? ciekaw? mo?liwo?? ??czenia si? z innymi u?ytkownikami, ktrzy pasjonuj? si? tymi samymi wykonawcami muzyki. Warto rwnie? wspomnie? o innowacyjnej technologii, pozwalaj?cej u?ytkownikom na b?yskawiczne wyszukiwanie plikw, jak rwnie? wpisywanie fraz, w tym nawet takich fraz, ktrych u?ytkownik nie jest do ko?ca pewien - dlatego te? w takich przypadkach mo?liwo?? sugerowania konkretnych fraz danemu u?ytkownikowi okazuje si? by? niebagatelnie usprawniaj?ca prac? z programem do bezpo?redniej wymiany plikw, znajduj?cym si? w sieci Gnutella o nazwie BearShare. Aplikacja posiada rwnie? opcj? blokowania wulgarnej tre?ci, dzi?ki ktrej mo?na ochroni? m?odszych u?ytkownikw programu, od s?uchania, czy te? ogl?dania materia?w o tego typu tre?ci. Poza tym warto wspomnie? o tym, i? program BearShare posiada mo?liwo?ci odtwarzacza multimedialnego, a tak?e za jego pomoc? mo?na ogl?da? profile innych u?ytkownikw, korzystaj?cych z sieci BearShare, jak rwnie? ogl?da? ich zdj?cia, jak te? oferowane przez nich pliki muzyczne.

Ostrze?enie: Pobieranie niektrych plikw, w tym programw, filmw, czy te? muzyki, za pomoc? programu, aplikacji BearShare oraz nast?pnie korzystanie z wy?ej wymienionych mo?e by? niezgodne z licencj? producenta i/lub polskim prawem. Z programu BearShare nale?y korzysta? w sposb legalny, a w gestii u?ytkownika jest, aby pobierane oraz udost?pniane przez u?ytkownikw pliki by?y na odpowiednich prawach licencji darmowego oprogramowania oraz plikw multimedialnych.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 2 MB
Dodano: 12-11-2011 Downloadw: 598
Oce ten zasb | Detale

  BitTorrent 7.5.0 Build 25681 
Opis:
BitTorrent 7.5.0 Build 25681 BitTorrent 7.5.0 Build 25681 do pobrania za darmo, BitTorrent 7.5.0 Build 25681 Download

BitTorrent download, BitTorrent do pobrania, BitTorrent do ?ci?gni?cia, Torrent, P2P, peer to peer, peer-to-peer, peer-2-peer, Bit Torrent, dobry BitTorrent za darmo do ?ci?gni?cia download for free, BitTorrent software application, aplikacja Torrent, aplikacja BitTorrent, program torrent, torrenty, torrents Klient sieci wymiany plikw peer to peer, peer 2 peer, peer2peer, p2p, klient sieci torrent, torrenty, BitTorrent, Bit Torrent, klient sieci BitTorrent, oficjalna kompilacja BiTorrent, torrent, pliki torrent, torrenty, download torrent soft, free bittorrent software to download for free

BitTorrent, jest to oficjalnie skompilowany klient sieci peer-2-peer, peer-to-peer, p2p, P2P o nazwie torrent. BitTorrent to popularny klient sieci wymiany plikw torrent, s?u??cy do wymiany plikw z innymi komputerami w tej?e sieci. Za jego pomoc? mo?na unikn?? ogranicze?, jakie powoduje ?ci?ganie plikw za pomoc? protoko?u HTTP lub te? FTP. Z tego w?a?nie wzgl?du z sieci torrent coraz cz??ciej korzystaj? np. twrcy gier online z gatunku MMO (MMORPG, MMOFPS itd), podobnie, jak producenci ktrzy, aby zmniejszy? transfer na swoich serwerach oferuj? u?ytkownikom ?ci?gni?cie oficjalnego klienta gry za pomoc? protoko?u P2P, w tym w?a?nie protoko?u Torrent. Sie? torrent daje du?e mo?liwo?ci swoim u?ytkownikom, ktre powoduj?, i? jest ona ci?gle bardzo popularna i w najbli?szym czasie nic nie zapowiada si? na zmian? obecnego stanu rzeczy.

W naszym serwisie Dobre Programy aplikacja BitTorrent w wersji 7.5.0 do pobrania za darmo, download free BitTorrent software version 7.5.0.

Ostrze?enie: Pobieranie niektrych plikw, w tym programw, filmw, czy te? muzyki, za pomoc? programu, aplikacji BitTorrent oraz nast?pnie korzystanie z wy?ej wymienionych mo?e by? niezgodne z licencj? producenta i/lub polskim prawem. Z programu BitTorrent nale?y korzysta? w sposb legalny, a w gestii u?ytkownika jest, aby pobierane oraz udost?pniane przez u?ytkownikw pliki by?y na odpowiednich prawach licencji darmowego oprogramowania oraz plikw multimedialnych.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 1 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 682
Oce ten zasb | Detale

  eMule 0.50a 
Opis:
eMule 0.50a eMule do pobrania za darmo, eMule Download

eMule download, eMule do pobrania, eMule do ?ci?gni?cia eDonkey, eMule 0.50a, p2p, osio?ek, emule download, emule do pobrania, darmowy program emule, za darmo do pobrania emule download, program gnu/gpl

eMule 0.50a,eMule, to darmowy program oparty o sie? p2p o nazwie eDonkey. Korzysta on z tej samej sieci, co eDonkey i za jego pomoc? mo?na wymienia? si? plikami z eDonkey. Program posiada opcje wyszukiwania konkretnego plikw, jak rwnie? mo?na po??czy? si? do wybranego przez siebie serwera. S? rwnie? odpowiednie opcje konfiguracji programu, umo?liwiaj?ce spersonifikowanie i dogodne skonfigurowanie programu zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami danego u?ytkownika, korzystaj?cego z tego oprogramowania.

Ostrze?enie: Pobieranie niektrych plikw, w tym programw, filmw, czy te? muzyki, za pomoc? programu, aplikacji Azureus Vuze oraz nast?pnie korzystanie z wy?ej wymienionych mo?e by? niezgodne z licencj? producenta i/lub polskim prawem. Z programu Azureus Vuze nale?y korzysta? w sposb legalny, a w gestii u?ytkownika jest, aby pobierane oraz udost?pniane przez u?ytkownikw pliki by?y na odpowiednich prawach licencji darmowego oprogramowania oraz plikw multimedialnych. .

W naszym serwisie znajdziesz program p2p eDonkey eMule, eMule do pobrania, eMule do ?ci?gni?cia, darmowy eMule download za darmo za friko.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: GNU/GPL Rozmiar pliku: 3 MB
Dodano: 28-11-2011 Downloadw: 636
Oce ten zasb | Detale

Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy