Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Kategoria: Gwna/Programy/Biuro


Sortuj pliki wedug: Tytu (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularno (A\D)
Zawarto aktualnie sortowana wedug: Tytuy (od A do Z)


  Adobe Reader X 10.1.1 
Opis:
Adobe Reader X 10.1.1 Adobe Reader X 10.1.1do pobrania za darmo, Adobe Reader X 10.1.1 Download, Adobe, Adobe Systems Incorporated, free dekstop software, darmowe oprogramowanie biurowe, darmowe programy download do firmy do biura

Adobe Reader, Acrobat Reader, Adobe Reader X 10.1.1, Adobe Reader download, darmowy Adobe Reader do pobrania, Adobe Reader do ?ci?gni?cia Adobe Reader PDF, PDF reader, download free pdf free desktop software for you computer free of charge download free license, darmowy program Adobe Reader, dawniej Acrobat Reader download za darmo do pobrania do ?ci?gni?cia, dobre programy, darmowe oprogramowanie Adobe Reader za friko

Adobe Reader X.10.1.1, Adobe Reader (dawniej: Acrobat Reader) jest to popularny darmowy program s?u??cy do czytania plikw zapisanych w formacie PDF (tzw. PDF'w). Charakterystyczn? cech? i ogromn? zalet? zarazem, je?li chodzi o dokumenty PDF jest fakt, i? zachowuj? one zawsze swj oryginalny format, wraz z zachowaniem oryginalnych czcionek, zastosowanych w dokumencie. W chwili obecnej format PDF, to obok formatw WORD (DOCX, DOC, RTF, TXT) jeden z najpopularniejszych na ?wiecie formatw do zapisywania plikw zawieraj?cych tekst sformatowany. Format jak rwnie? i wygl?d dokumentu zapisanego w formacie PDF pozostaj? zawsze nienaruszone, bez wzgl?du na platform? sprz?tow?, jak i system operacyjnych zastosowany w komputerze odtwarzaj?cym dany dokument PDF (Windows, Mac OS, FreeBSD, Solaris).

W najnowszej swojej wersji program Adobe Reader X 10 posiada mo?liwo?? umieszczania plikw tekstowych otwieranych za jego pomoc? do tzw. sandbox. Pozwala to na oddzielenie ich od danego systemu operacyjnego, w takich sposb, aby potencjalne zagro?enia, typu z?o?liwe oprogramowanie umieszczone w danym pliku PDF nie mia?o mo?liwo?ci zaatakowania docelowego systemu operacyjnego odbiorcy. W chwili obecnej opcja ta dost?pna jest jedynie w wersjach programu Adobe Reader dla systemw Windows.

W obecnej wersji wprowadzono rwnie? mo?liwo?ci obs?ugi plikw otwieranych za pomoc? programu Adobe Reader

Zach?camy do pobrania download Adobe Reader, dawniej Acrobat Reader. Adobe Reader znajduje si? w naszym serwisie do pobrania zupe?nie za darmo do ?ci?gni?cia.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OS, FreeBSD, Unix, Solaris, inne systemy operacyjne
Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 37 MB
Dodano: 31-10-2011 Downloadw: 949
Oce ten zasb | Detale

  Microsoft Office Professional 2010 
Opis:
Microsoft Office Professional 2010 Microsoft Office Professional 2010 do pobrania za darmo, Microsoft Office Professional 2010 Download

Microsoft Office Professional 2010 do pobrania, Microsoft Office Professional 2010 do ?ci?gni?cia, Microsoft Office Professional 2010 download, Office za darmo, Office do ?ci?gni?cia, darmowy Office do pobrania, darmowy pakiet Office do ?ci?gni?cia MS Office download, MS Office do ?ci?gni?cia, MS Office do pobrania, pakiet biurowy Office download, pakiet biurowy Office do pobrania, WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, Outlook, Publisher

Microsoft Office Professional 2010, MS Office, Office, Office download, Office do pobrania, Office do ?ci?gni?cia. Microsoft Office, to najpopularniejszy na ?wiecie, jak i w Polsce pakiet biurowy, stworzony przez firm? Microsoft. Natomiast wersja Professional, to najpe?niejsza wersja tego pakietu, w ktrej u?ytkownik znajdzie najwi?cej, spo?rd wszystkich wersji pakietw Microsoft Office, wi?cej, ni? znale?? mo?na w wersji Home, czy te? Business.
br> W wersji pakietu biurowego Microsoft Office Professional 2010 znale?? mo?na dobre,zaawansowane programy, stworzone do rozwi?za? biurowych, natomiast w?rd nich znajdziemy MS WORD - czyli edytor tekstu. EXCEL - zaawansowany arkusz kalkulacyjny. PowerPoint (Power Point) - program do tworzenia multimedialnych prezentacji. Program pocztowy Outlook. Aplikacja s?u??ca do zarz?dzania oraz tworzenia w?asnymi notatkami OneNote. Program do tworzenia, zarz?dzania, administracji i edycji baz danych - ACCESS. Znajdziemy rwnie? program Publisher, za pomoc? ktrego mo?na b?dzie tworzy? materia?y poligraficzne (program DTP). Warto tutaj wspomnie? o nowo?ci w postaci wprowadzonego, nowego menu programu Office Backstage, jak rwnie? wst??ka, jak rwnie? ulepszony widok konwersji w Outlook.

Microsoft Office Professional 2010 w naszym serwisie jest dost?pny do pobrania, do ?ci?gni?cia - Microsoft Office Professional download. Program jest dost?pny na licencji testowej. Aczkolwiek wersja jest (czasowo) w pe?ni funkcjonalna i mo?emy korzysta? z wszystkich, spo?rd jej funkcji i cieszy? si? najnowsz? obecnie wersj? najpopularniejszego pakietu biurowego na ?wiecie. Polecamy.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 0 MB
Dodano: 16-11-2011 Downloadw: 1003
Oce ten zasb | Detale

  Open Office 3.4.0 
Opis:
Open Office 3.4.0 OpenOffice 3.4.0 do pobrania za darmo, Open Office 3.4.0 Download, MS Office, Microsoft Office related, free dekstop software, darmowe oprogramowanie biurowe, darmowe programy download do firmy do biura

Open Office, MS Word, Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice, darmowy Office, free Office, OpenOffice, GNU Office, GLP Office download, office do ?ci?gni?cia, open office do pobrania do ?ci?gni?cia za darmo bez ?adnych dodatkowych op?at Open office download, Writer, Calc, edytor tekstu, procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, bazy danych Base, tworzenie prezentacji Impress, edytor HTML, program do obrbki grafiki Draw, darmowy program do zarz?dzania biurowe, download, do ?ci?gni?cia, do pobrania, darmowy arkusz kalkulacyjny Office, darmowy edytor tekstw do ?ci?gni?cia za free, friko, progs

Open Office, czy te? OpenOffice to relatywny do najpopularniejszego pakietu biurowego MS OFFICE, czy te? Microsoft Office - czyli programem, a dok?adniej pakietem programw, b?d?cym obecnie najwi?kszym konkurentem pakietu biurowego Open Office. Program Open Office, podobnie jak program MS OFFICE (i jego s?ynnymi sk?adnikami, takimi, jak WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, OneNote i inne), to kompletne, pe?ne oprogramowanie biurowe za darmo dost?pne do pobrania, darmowe oprogramowanie biurowe download do ?ci?gni?cia. Jest jeszcze kolejny program aplikacja biurowa, taka, jak Star Office, ktra rwnie? stanowi potencjaln? konkurencj? dla programu Open Office.

W sk?ad programw tworz?cych darmowy pakiet Open Office download za darmo wchodz?: edytor tekstw oraz procesor tekstw Writer, arkusz kalkulacyjny Calc jak rwnie? program do bardziej zaawansowanych oblicze? Calc, obs?uga bazy danych, tworzenie baz danych zapewnia darmowy modu? baz danych Base, program s?u??cy do tworzenia w?asnych prezentacji, czyli Impress. Jest rwnie? darmowy program do edycji, tworzenia oraz zarz?dzania grafiki Draw, jak rwnie? edytor kodu HTML, czy te? program s?u??cy do tworzenia wzorw matematycznych o nazwie Formula.

Jedn? z mo?liwo?ci, jakie posiadaj? aplikacje programy pakietu biurowego Open Office jest eksport do plikw PDF. W Open Office zaimplementowana jest rwnie? mo?liwo?? obs?ugiwania plikw MS Office 2003.

Wrtiter to ?wietny edytor tekstw i program do obrbki tekstu. Program nadaje si? zarwno do prywatnych, jak i ca?kowicie profesjonalnych zastosowa?. Zdecydowanie mo?e on konkurowa? z wydanym przez Microsoft programem tekstowym procesorze tekstowym Word.

Calc - bardzo dobry, wr?cz doskona?y arkusz kalkulacyjny, nie ust?puj?cy, je?li chodzi o ca?okszta?t, pod ?adnym wzgl?dem produktowi MS, czyli EXCEL (Office Excel).

Draw - to program s?u??cy do obrbki grafiki, program graficzny Draw. Dzi?ki temu programowi zdecydowanie pakiet OpenOffice nabiera dodatkowej warto?ci, mimo, i? jest to warto?? i tak wyznaczana darmow? licencj? wolnego i otwartego oprogramowania GNU. Program mo?na porwnywa? z popularnym oprogramowaniem s?u??cym do obrbki grafiki rastowej Adobe Photoshop, jak rwnie? z popularnym programem, aplikacj? s?u??c? do obrbki grafiki wektorowej Corel Draw.

Impress jest to narz?dzie s?u??ce do tworzenia, edycji i obrbki prezentacji multimedialnych, podobny do Microsoft'owego Office PowerPoint (Power Point).

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, MacOSX, Portable Windows, Inne systemy
Licencja: GNU/GPL Rozmiar pliku: 148 MB
Dodano: 30-10-2011 Downloadw: 1233
Oce ten zasb | Detale

Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy