Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Kategoria: Gwna/Programy/Komunikacja


Sortuj pliki wedug: Tytu (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularno (A\D)
Zawarto aktualnie sortowana wedug: Tytuy (od A do Z)


  AQQ 2.4.0 
Opis:
AQQ 2.4.0 AQQ 2.4.0 do pobrania za darmo, AQQ 2.4.0  Download

AQQ, Akuku, A Ku Ku, mulikomunikator do pobrania za darmo, GG, Gadu Gadu, SMS, RSS, download AQQ do pobrania do ?ci?gni?cia Akuku darmowy ?wietny dobry polski komunikator internetowy za darmo AQQ darmowy multikomunikator internetowy za darmo do ?ci?gni?cia do pobrania, SMS, wiadomo?ci SMS, GG, Gadu-Gadu, Tlen, Jabber, esemesy

AQQ, AQQ 2.4.0, Akuku, A ku ku. AQQ to ?wietny polski multikomunikator internetowy darmowy do pobrania download do ?ci?gni?cia, ktry odznacza si? wyj?tkow? uniwersalno?ci? i dobrze sprawdza si? dla wielu u?ytkownikw, ktrzy z niego korzystaj?, dlatego te? komunikator w cieszy si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w?rd coraz wi?kszej ilo?ci u?ytkownikw w Polsce. Za pomoc? AQQ mo?emy korzysta? z sieci GG, Gadu-Gadu, Tlen, jak rwnie? wysy?a? wiadomo?ci SMS (esemesy) do znajomych. Mo?emy rwnie? dzi?ki temu komunikatorowi ??czy? si? i korzysta? z sieci? Jabber. Wygl?d programu, jego interfejs, a dok?adniej style, obramowanie itd jest oparte o j?zyk HTML/CSS, dzi?ki czemu program posiada naprawd? du?e mo?liwo?ci modyfikowania jego wygl?du.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 13 MB
Dodano: 30-11-2011 Downloadw: 676
Oce ten zasb | Detale

  Gadu Gadu 10.5.2.13164 
Opis:
Gadu Gadu 10.5.2.13164 Gadu Gadu 10.5.2.13164 do pobrania za darmo, Gadu Gadu 10.5.2.13164 Download

Gadu Gadu, Gadu-Gadu, GG, Gadu, giegie, gie gie, GaduGadu, g g, komunikator internetowy, komunikator, polski komunikator, gadu gadu pl, polski gadu gadu, polski gg, darmowy komunikator internetowy, free polish messenger, gadu gadu do pobrania za darmo, gg do ?ci?gni?cia za free, gadu gadu bez dodatkowych op?at, gadu gadu download, gg download, pobierz gadu gadu, pobierz gg, gie gie do pobrania, komunikacja ze znajomymi gadu gadu, gg, aplikacja gadu gadu, gadu gadu mobile, chat gadu gadu, czat gadu gadu Polski komunikator internetowy Gadu Gadu z wbudowanymi funkcjami, najnowsza wersja gadu gadu, gadu gadu 10, gg 10, gie gie 10, oryginalny komunikator gadu-gadu

Gadu Gadu, to pierwszy i obecnie zdecydowanie najpopularniejszy polski, ca?kowicie darmowy komunikator internetowy (polish, absolutely free, most popular, instant messenger), umo?liwiaj?cy bezpo?redni? komunikacj? w internecie, dzia?aj?cy dzi?ki technologii Instant Messaging. Gadu Gadu (cz?sto u?ywany skrt, to: GG, Gie Gie, czy Gadu, GaduGadu) posiada, oprcz standardowej mo?liwo?ci wymiany wiadomo?ciami, rwnie? nowoczesn? technologi? rozmw zarwno audio, jak i wideo (czyli mo?liwo?? prowadzenia tzw. wideokonferencji). Ma tak?e wbudowane radio internetowe, analizator pisowni, mo?liwo?? zmiany stylw, czyli tzw. skrek (ang. themes, styles), obs?uguje rwnie? awatary. Gadu Gadu obs?uguje mo?liwo?? przesy?ania oraz odbierania plikw, jak rwnie? daje u?ytkownikowi mo?liwo?? przesy?ania obrazkw metod? drag & drop. Daje mo?liwo?? rwnie? prowadzenia rozmw z wi?cej ni? jedn? osob? w jednym okienku, czyli tak zwane konferencje. Warto rwnie? doda?, i? platforma VoIP zaimplementowana w komunikatorze Gadu Gadu zintegrowana jest z oprogramowaniem Global IP Solution.

Najnowsze Gadu Gadu 10 (GG10) otwiera przed u?ytkownikami ?wiat zupe?nie nowych mo?liwo?ci, niedost?pnych do tej pory w komunikatorze GG. U?ytkownicy Gadu Gadu 10 b?d? mogli z gier online, wirtualnych prezentw, rozbudowanego systemu awatarw (mo?liwo?? stworzenia w?asnej "rysunkowej" postaci z mo?liwo?ci? korzystania z niej, jako swojego awatara w komunikatorze). W najnowszej wersji, poczynaj?c od Gadu Gadu 10.0 zaimplementowana zosta?a rwnie? us?uga GG Live, daj?ca mo?liwo?? obserwowanie aktywno?ci znajomych. Dodano te? zintegrowan? telefoni? komrkow? GaduAir, radio portalu Gadu Gadu, jak rwnie? inne, rwnie ciekawe us?ugi, s?u??ce zarwno wi?kszym mo?liwo?ciom komunikacji, edukacji, jak i rozrywce.

Oficjalny klient sieci Gadu Gadu w naszym serwisie Dobre Programy do pobrania absolutnie za darmo, darmowy klient GG download for free, gadu gadu software instant messenger free download.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 25 MB
Dodano: 02-10-2011 Downloadw: 776 Oceny: 10.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale

  Gadu-Gadu 6.1.158 
Opis:
Gadu-Gadu 6.1.158 Gadu-Gadu 6.1.158 do pobrania za darmo, Gadu Gadu 6.1.158  Download

Gadu-Gadu 6, starsza wersja Gadu-Gadu, starsza wersja GG, previous version of Gadu Gadu communicator Gadu Gadu 6 download, Gadu Gadu 6 do pobrania, Gadu Gadu 6 do ?ci?gni?cia, starsze wersje GG, Gadu, Gadu Gadu, Gadu-Gadu 6.1.158

Gadu Gadu 6.1.158, to starsza wersja programu, b?d?cego najpopularniejszym internetowym komunikatorem, dost?pnym zreszt? absolutnie za darmo. Gadu-Gadu z serii 6.x, Gadu Gadu 6, to tak naprawd? ostatnia seria tego komunikatora, w ktrym g?wny nacisk by? postawiony na komunikacj? mi?dzy u?ytkownikami. Od nast?pnych cz??ci Gadu (GG) pojawia? si? wraz z kolejnymi, dodatkowymi bajerami, ktre nie wszystkim przypad?y do gustu. Wiele osb do tej pory bardziej lubi i korzysta ze starszych wersji Gadu-Gadu, wskazuj?c przy tym na liczne zalety tych wersji, jak chocia?by mniejsze zu?ycie procesora CPU, i pami?ci RAM lub te? zwyk?y sentyment do starszej wersji tego komunikatora. Dla wszystkich mi?o?nikw starsza wersja Gadu Gadu, czyli Gadu Gadu 6 download, Gadu Gadu 6, starsza wersja kounikatora Gadu 6 za darmo do pobrania, za darmo do ?ci?gni?cia w naszym serwisie Dobre Programy.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 2 MB
Dodano: 08-11-2011 Downloadw: 888 Oceny: 1.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale

  Skype 5.6.0.105 
Opis:
Skype 5.6.0.105 Skype 5.6.0.105 do pobrania za darmo, Skype 5.6.0.105 Download

Skype, komunikator g?osowy, skajp, p2p, komunikacja w internecie, telefonia w internecie, Skype download, skype do pobrania, skype do ?ci?gni?cia, darmowy skype, free skype software Skype for free download, Skype Software, Skajp, skejp, komunikacja VoIP, darmowa telefonia w internecie za pomoc? Skype, pobierz Skype, ?ci?gnij Skype, g?os, rozmowa g?osowa, d?wi?k, internet i telefony komrkowe, komrki, gsm, free voice communication software free download

Skype 5.6.0.105, Skype, to darmowy internetowy komunikator g?osowy darmowo do pobrania download, (free internet voice ommunication software). Program Skype zosta? stworzony przez twrcw, programistw programu KaZaA. Aplikacja Skype oparta jest o sie? P2P, czyli komunikacj? peer-to-peer mi?dzy u?ytkownikami dwch komputerw. Skype pozwala prowadzi? zarwno rozmowy tekstowe, rozmowy g?osowe, jak rwnie? pozwala na rozmowy wideo (video chat, wideo chat). Program komunikator g?osowy Skype oferuje bardzo dobr?, wr?cz ?wietn? jako?? d?wi?ku (zak?adaj?c oczywi?cie, i? po??czenie mi?dzy rozmawiaj?cymi osobami jest na odpowiednim, niezak?canym poziomie). Jak rwnie? Skype pozwala na szyfrowanie po??czenia, za pomoc? 256-bitowego algorytmu o nazwie AES, czyli Advanced Encryption Standard, stanowi?c? zabezpieczenie przed niechcianym pods?uchem rozmowy, przez osob? trzeci?. Program Skype jest absolutnie bezp?atny i nie posiada ?adnych dodatkowych, instaluj?cych si? wbrew woli u?ytkownika programw. Dzi?ki programowi Skype mo?na rozmawia? zupe?nie za darmo z innymi u?ytkownikami programu Skype lub te? z numerami numerw telefonw za dodatkow? op?at?, jednak?e po wyj?tkowo niskich, atrakcyjnych cenach.

Komunikator Skype oprcz mo?liwo?ci dzwonienia do numerw telefonii konwencjonalnej posiada rwnie? mo?liwo?? za?o?enia sobie w?asnego, wirtualnego numeru telefonu, dzi?ki dodatkowi SkypeIn i za jego pomoc? odbiera? po??czenia ze standardowych, konwencjonalnych telefonw, zarwno telefonw komrkowych, jak i u?ytkownikw telefonii stacjonarnej. Poza tym Skype oprcz tego pozwala na wysy?anie wiadomo?ci SMS, jak rwnie? przekierowywanie rozmowy skajpowej na numer telefonu.

Aplikacja Skype umo?liwia przekazywanie innym u?ytkownikom pieni?dzy, w celu do?adowania konta innego u?ytkownika, za pomoc? konta PayPal. Program Skype umo?liwia rwnie? import kontaktw z programw MSN Hotmail, Yahoo! Outlook, jak i Gmail.

Zach?camy do pobrania darmowego komunikatora g?osowego Skype w naszym serwisie Dobre Programy ju? teraz.

Systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: Rozmiar pliku: 24 MB
Dodano: 06-10-2011 Downloadw: 4264
Oce ten zasb | Detale

Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy