Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Kategoria: Gwna/Programy/Internet


Sortuj pliki wedug: Tytu (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularno (A\D)
Zawarto aktualnie sortowana wedug: Tytuy (od A do Z)


  Firefox 13.0.1 
Opis:
Firefox 13.0.1 Firefox 13.0.1 do pobrania za darmo, Firefox 13.0.1 Download

Firefox, FireFox, Firefoks, Mozilla Firefox, ff, przegl?darka internetowa, przegl?darka internetowa WWW, lisek, fajerfoks, przegl?darka z lisem, oprogramowanie internetowe Mozilli, najpopularniejsza przegl?darka na ?wiecie Firefox, FF, przegl?darka Fox, ognisty lis, najpopularniejsza przegl?darka internetowa w Polsce Firefox download, Firefox do pobrania, Firefox do ?ci?gni?cia, Firefox za darmo download do pobrania for free, Firefox software for download free, Firefox za friko, ff download, ff do pobrania, ff do ?ci?gni?cia, Darmowy Firefox, Dobry Firefox, Najnowszy Firefox, Firefox browser download, Mozilla Firefox, Firefox 13.0.1, Mozilla Firefox 13.0.1, download

Firefox, Mozilla FireFox, Mozilla Firefox 13.0.1, (zwany te?: FF, Mozilla, Fajerfoks, Firefoks, Lis, Lisek, przegl?darka z liskiem, przegl?rka z lisem, przegl?darka mozilli) jest to przegl?darka internetowa (przegl?darka WWW, internet browser) stworzona przez Mozilla Foundation. Firefox jest to obecnie najpopularniejsza przegl?darka internetowa w Polsce oraz na ?wiecie. W naszym serwisie mo?esz pobra? przegl?dark? Firefox (download) ca?kowicie za darmo, do ?ci?gni?cia obecnie jej najnowsz? wersj?.

Przegl?darka internetowa Firefox rozwijany jest od przesz?o 2002 roku. Najnowsza wersja przegl?darki internetowej WWW Firefox oparta jest o silnik Gecko w wersji 2.0., co sprawia, i? obs?uguje ona najnowsze rekomendacje W3C, jak rwnie? te, ktre obecnie s? dopiero w fazach tworzenia i dopracowa?, czyli takie, jak: HTML5 oraz CSS3. Firefox jest pierwsz? przegl?dark?, wspieraj?c? czcionki o formacie WOFF, ktre to rozwi?zanie w przysz?o?ci ma zamiar pojawi? si? rwnie? w innych przegl?darkach internetowych. Firefoks posiada rwnie? mo?liwo?? sprawdzania pisowni, aby dany u?ytkownik na bie??co, korzystaj?c z przegl?darki, mg? poprawia? zaistnia?e b??dy ortograficzne w danym j?zyku, z ktrego korzysta.

Firefox browser (Firefox internet web browser) posiada szeroki zasb funkcjonalnych mo?liwo?ci. Oczywi?cie przede wszystkim jest to mo?liwo?? przegl?dania stron internetowych, obs?uga osobnych kart, w ktrych u?ytkownik otworzy? mo?e nawet kilkadziesi?t lub kilkaset osobnych kartach (w zale?no?ci od mo?liwo?ci komputera, bo przy wi?kszej liczbie otwartych kart program Firefox zabiera? mo?e wi?cej zasobw CPU oraz RAM), jak rwnie? mo?liwo?? doboru odpowiedniego stylu, skrki (theme, style) przegl?darki, czyli mo?liwo?ci personifikacji graficznej od strony u?ytkownika. Firefox posiada rwnie? mo?liwo?ci izolacji procesw dla systemu, ktry to sprawia, i? wtyczki, typu Adobe Flash, Quick Time, czy te? Silverlight dzia?aj? osobno, poza procesem Firefoksa.

Twrcy przegl?darki Firefox pozwolili, aby u?ytkownicy brali aktywny udzia? w rozwoju tej przegl?darki, dlatego te? powsta?a ca?a masa, niezliczona ilo?? r?nych rozszerze?, dodatkw (ang. add-ons) do przegl?darki Firefox. U?ytkownik mo?e znale?? dodatki pogrupowane tematycznie i wybiera? spo?rd wielu kategorii, rodzajw i nowych mo?liwo?ci otwieraj?cych si? z ka?dym nowym dodatkiem, czyli tzw. add-onem. Add-ony - dodatki, czy te? wtyczki pozwalaj? na takie nowe mo?liwo?ci, jak: karty, blogi, wiadomo?ci, paski narz?dzi, modyfikacje interfejsu, narz?dzia j?zykowe, bezpiecze?stwo, narz?dzia komunikacyjne, zak?adki, spo?eczno?ciowe, odtwarzacze, konwentery, obs?uga plikw sieci P2P (peer to peer, tudzie? peer-to-peer lub peer 2 peer), obs?uga sieci torrent, emule, muzyka, filmy, gry, zdj?cia, prywatno??, personalizacja, akceleratory, jak chocia?by akcelerator pobierania plikw, konwenter, czytniki rss, alarmy, aktualizacje, wsp?praca z urz?dzeniami oraz innymi programami, programy dodatkowe, aplikacje, sterowniki i wiele innych. Dzi?ki Firefoxowi (w skrcie: FF, ff) mo?na rwnie? stworzy? stron? internetow?, bowiem dodatki, wtyczki pozwalaj? rwnie? i na takie rozwi?zania dla tej przegl?darki internetowej

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 14 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1777 Oceny: 10.0 (1 Gosuj)
Oce ten zasb | Detale

  Google Chrome 15.0.874.106 
Opis:
Google Chrome 15.0.874.106 Google Chrome do pobrania za darmo, Google Chrome Download

Google Chrome, Google do pobrania za darmo, Chrome do pobrania za darmo, Google Chrome do ?ci?gni?cia za darmo, program Google Chrome download, aplikacja Google Chrome download, darmowa aplikacja przegl?darka internetowa Google Chrome za friko Pe?na wersja programu Chrome, darmowy program Google Chrome do ?ci?gni?cia, do pobrania, pobierz Chrome Google, ?ci?gnij Google Chrome, program Chrome, aplikacja Chrome, progs Google Chrome, instalka Chrome Google, free browser Google Chrome software

Google Chrome, to darmowa przegl?darka internetowa, stworzona przez programistw z giganta internetowego: Google (Google Inc.). Cech? charakterystyczn? dzie?a Google jest mi?dzy innymi spora oszcz?dno?? miejsca samego programu, w porwnaniu do konkurencyjnych produktw, takich, jak chocia?by Firefox czy te? Opera. Natomiast wraz z oszcz?dno?ci? miejsca idzie rwnie? du?a szybko?? dzia?ania aplikacji Chrome. Generalnie za?o?eniem producentw z Google by?o po?o?enie nacisku na lekko?? pliku, jak rwnie? jak najmniejsze zu?ycie zasobw systemowych komputera, przy korzystaniu z przegl?darki Chrome.

Darmowa przegl?darka internetowa Google Chrome dost?pna do pobrania za darmo w naszym serwisie zosta?a wyposa?ona w popularny silnik o nazwie WebKit. Silnik WebKit jest rwnie? wykorzystywany chocia?by w przegl?darce firmy Apple o nazwie Apple Safari. Google Chrome generalnie, jako przegl?darka posiada i prezentuje funkcjonalno?? na miar? podstaw i standardw, jakie dotycz? przegl?darek internetowych w obecnych czasach. Jak mo?na si? domy?li? takie w?asnie by?o zreszt? za?o?enie twrcw, przy tworzeniu tej przegl?darki - aby zachowa?a ona prostot? i skupiona by?a na podstawowych, najwa?niejszych funkcjach przegl?darki. Przegl?darka pozwala na otwieranie stron w osobnych kartach, co umo?liwia u?ytkownikowi - tak jak w przypadku innych przegl?darek - mo?liwo?? otwarcia nawet kilkunastu jednocze?nie okien, bez dodatkowej potrzeby uruchamiania kilku kopii otwartej aplikacji przegl?darki. Warto doda? rwnie? o tym, i? przegl?darka Chrome posiada pasek, daj?cy mo?liwo?? t?umaczenia stron internetowych na inne j?zyki.

Aplikacja program przegl?darka Chrome posiada mo?liwo??, dzi?ki ktrej mo?emy znacznie bardziej skonfigurowa? funkcjonalno?? tej przegl?darki za pomoc? instalowania i zarz?dzania rozszerzeniami (add-ons). Mo?na rwnie? dostosowa? styl interfejsu przegl?darki Chrome, za pomoc? katalogu styli, z ktrego u?ytkownik mo?e wybra? zawsze co? odpowiedniego dla siebie. Google Chrome jest aplikacj? wydajn?, szczeglnie dzi?ki wydajnemu silnikowi WebKit oraz wbudowanej obs?udze JavaScript V8. Google Chrome jest rwnie? zoptymalizowany w taki sposb, aby jego wydajno?? by?a jeszcze bardziej ulepszona. Przegl?darka Google Chrome mo?e rwnie? dzia?a? wydajnie na komputerach z zainstalowanymi procesorami wielordzeniowymi.

W naszym serwisie znajdziesz Chrome download, Google Chrome download, Chrome do pobrania, Google Chrome do ?ci?gni?cia, pe?na wersja darmowa przegl?darka Google Chrome download do pobrania za darmo.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7

Licencja: freeware Rozmiar pliku: 23 MB
Dodano: 08-11-2011 Downloadw: 1836
Oce ten zasb | Detale

  Opera 12 Build 1 
Opis:
Opera 12 Build 1 Opera 12 Build 1 do pobrania za darmo, Opera 12 Build 1 Download

Opera do pobrania, Opera do ?ci?gni?cia, Opera download, Opera browser, Opera 11, Opera przegl?darka, Przegl?darka internetowa Opera, Opera web browser, Opera 11 newest version of browser, najnowsza wersja aplikacji Opera, najnowsza wersja Opery do pobrania za darmo bez op?at, free Opera 11 browser for you Opera download, Opera 11 download, Opera do pobrania, Opera 11 do pobrania, najnowsza wersja przegl?darki Opera do pobrania, ?ci?gnij Oper?, pobierz Oper?, pobierz Opera, download Opera, download Opera 11, przegl?danie internetu za pomoc? przegl?darki internetowej Opera

Opera, Opera 11, Opera 11.51, jest to darmowy program, darmowa aplikacja, zaliczaj?ca si? do kategorii przegl?darka internetowa www (ang. web browser, internet browser). Opera jest jedn? z najpopularniejszych przegl?darek internetowych na ?wiecie. Warto zauwa?y?, i? cech?, ktr? jest jest szyldem rozpoznawczym jest ca?kowita, pe?na zgodno?? ze standardami W3C, jak rwnie? spora funkcjonalno?? aplikacji internetowej przegl?darki Opera, ktr? u?ytkownik uzyskuje tu? po jej instalacji w swoim systemie. Wok? Opery skupia si? naprawd? spora liczba u?ytkownikw, tworz?cych oddan? jej spo?eczno??. Kolejn?, jak najbardziej pozytywn? cech? Opery jest du?a wydajno?? jej silnika, a tym samym sprawne i szybkie generowanie, renderowanie stron internetowych, ktre przegl?da? mo?emy za jej pomoc?. To samo z mo?liwo?ciami przetwarzania kodu JavaScript, co oczywi?cie prze?o?y? mo?na na szybko?? wykonywania skryptw JavaScript, czyli w efekcie szybko?? funkcjonowania i dzia?ania aplikacji internetowych opartych o ten?e j?zyk programowania, przez przegl?dark? Opera.

Przegl?darka internetowa Opera posiada zdecydowanie du?? funkcjonalno??, ktr? mo?na ze spokojem nazwa? wystarczaj?c? do komfortowego, szybkiego, ?atwego i bezpiecznego korzystania i przegl?dania zasobw internetu. Opera oferuje korzystania z systemu kart, jak rwnie? blokowania wyskakuj?cych okien, jak te? i jest mo?liwo?? sterowania programem, aplikacj? Opera za pomoc? gestw myszy. Do przegl?darki Opera wbudowano rwnie? klient poczty e-mail, ktry z powodzeniem mo?e zast?pi? standardowego klienta poczty e-mail, jak rwnie? posiada ona wbudowanego klienta IRC. Najnowsze wersje przegl?darki Opera wyr?niaj? si? polepszonych, wobec starszych wersji, bardziej minimalistycznym menu, ktre celowo zosta?o skupione w formie, ktra pozwala?by zostawia? jak najwi?cej miejsca dla przegl?danych za pomoc? programu Opera 11 stron i serwisw, a tak?e innych us?ug. Jak wida? twrcy. Zarwno, jak innego przegl?darki internetowe, takie na przyk?ad, jak chocia?by FireFox, tak?e i Opera posiada swojego, wbudowanego w ten program menad?era pobierania plikw, ktry potrafi m.in. kontynuowa? pobieranie danego pliku po np. przerwanym po??czeniu z serwerem lub te? po awarii przegl?darki. Jednak?e Opera dodatkowo posiada zintegrowanego, w?asnego klienta sieci BitTorrent (torrent, torrents), co dodatkowo poszerza jej funkcjonalno?? o mo?liwo?? pobierania, ?ci?gania plikw nie tylko z protoko?w HTTP, czy te? FTP, ale rwnie? za pomoc? po??cze? sieci P2P (Peer-To-Peer).

Opera posiada wiele r?nych funkcji, u?atwiaj?cych prac?, jak chocia?by mo?liwo?? sterowania programem, aplikacj?, przegl?dark? Opera za pomoc? polece? g?osowych. Przegl?darka Opera posiada rwnie? wbudowan? funkcj? lektora.

Przegl?darka internetowa Opera od wersji 10 zawiera innowacyjny system Opera Unite, ktry to pozwala na publikowanie tre?ci w internecie, w innowacyjnych, opracowany przez Opera Software sposb. Aplikacja przegl?darka internetowa Opera pozwala rwnie? w prosty sposb umieszcza? wid?ety na pulpicie, ktre pojawi?y si? wraz z Windows Vista oraz Windows 7. Browser Opera umo?liwia rwnie? synchronizacj? danych u?ytkownika oprogramowania. Zarwno je?li chodzi o pliki danego profilu u?ytkownika, jak rwnie? synchronizacji z mobilnymi wersjami przegl?darki Opera.

Wersja 11 programu przegl?darki internetowej Opera dost?pna jest w naszym serwisie Dobre Programy do pobrania za darmo.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 9 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1224
Oce ten zasb | Detale

  Thunderbird 7.0.1 
Opis:
Thunderbird 7.0.1 Mozilla Thunderbird 7.0.1 do pobrania za darmo, Mozilla Thunderbird 7.0.1 Download

Thunderbird, Mozilla, Mozilla Thunderbird download, Thunderbird download, Thunderbird do pobrania, Thunderbird do ?ci?gni?cia, darmowy dobry program Thunderbird, dobra aplikacja darmowe klient poczty za darmo do pobrania Mozilla Thunderbird klient pocztowy Thunderbird 7.0.1 download, Thunderbird 7.0.1 do pobrania, Mozilla Thunderbird 7 download, Mozilla Thunderbird 7.0.1 do ?ci?gni?cia, klient poczty e-mail Thunderbird do pobrania, do ?ci?gni?cia, za darmo Thunderbird download for free, klient poczty email Thunderbird ?ci?gnij, pobierz, e-mail client software Thunderbird

Mozilla Thunderbird 7.0.1, program Thunderbird 7.0.1, klient poczty e-mail Thunderbird 7.0.1, Thunderbird klient pocztowy, klient poczty e-mail Mozilla Thunderbird do pobrania, Thunderbird download, Thunderbird do ?ci?gni?cia za darmo, klient poczty email Mozilli Thunderbird. Thunderbird stworzony oraz wydany rzez firm?, to jeden z najlepszych obecnie dost?pnych klientw e-mail. Do tego jest to program ca?kowicie darmowy oraz - co mo?e okaza? si? pozytywn? wiadomo?ci? dla wielu - w naszym serwisie Dobre Programy dost?pny jest on ca?kowicie spolszczony, w polskiej wersji j?zykowej. Oprcz klienta poczty program aplikacja Thunderbird posiada rwnie? mo?liwo?? bycia klientem grup dyskusyjnych.

Program Thunderbird to aplikacja posiadaj?ca zdecydowanie wygodny dla u?ytkownika oraz intuicyjny interfejs, jak rwnie? program Thunderbird cechuje wysoka funkcjonalno??. W programie Thunderbird mo?na znale?? wsparcie dla takich technologii, jak kana?y RSS, jak rwnie? XUL. Ciekaw? cech? programu klienta poczty e-mail Thunderbird jest mo?liwo?? otwieranie okien poczty w osobnych kartach. Dzi?ki takiemu w?a?nie rozwi?zaniu u?ytkownik programu mo?e pracowa? jednocze?nie przy kilku otwartych wiadomo?ciach e-mail, dodatkowo mo?e mie? otwarte inne okna klienta Thunderbirda. Rwnie? wyniki wyszukiwa? program wy?wietla w osobnej karcie. Aplikacja Thunderbird posiada mo?liwo?? automatycznego wykrywania serwerw POP3, POP, IMAP, czy te? STMP, na podstawie adresu email, czy te? nazwy u?ytkownika, co mo?e zdecydowanie skrci? czas, w przypadku dodawania wi?kszej ilo?ci adresw e-mail, czy te? serwerw, jakie ma obs?ugiwa? klient poczty Mozilla Thunderbird.

Kolejna, niezwykle ciekaw? cech? tego zaawansowanego klienta pocztowego, jakim jest Thunderbird jest mo?liwo?? instalowania oraz korzystania z dodatkw (add-ons). Dodatki umo?liwiaj? u?ytkownikowi bardziej spersonifikowa? wygl?d interfejsu klienta e-mail (ang. e-mail client) Mozilli Thunderbirda, jak rwnie? doda? nowe lub te? ulepszy? ju? istniej?ce funkcje oraz mo?liwo?ci tego programu. Dlatego te? u?ytkownik ma mo?liwo?? zainstalowania dodatkowego filtra poczty, jak rwnie? np. kalendarz, albo inna, rwnie? u?yteczny, ?adnie wygl?daj?cy czy te? ulepszaj?cy funkcjonowanie programu dodatek, czy rozszerzenie. Mozilla Thunderbird posiada rwnie? mo?liwo?? archiwizowania danych, w celu zachowania w dysku starszych danych oraz e-maili, pozostawiaj?c porz?dek w folderze Odebranych wiadomo?ci.

Aplikacja Mozilla Thunderbird wsp?pracuje zarwno z produktem tej samej firmy, czyli z przegl?dark? internetow? WWW Mozill? Firefox, jak rwnie? z innymi przegl?darkami internetowymi. to rwnie? zaawansowane, rozbudowane zabezpieczenia przeciwko spamowi, wbudowany program antywirusowy, jak rwnie? ochrona przeciwko phishingowi.

Polecamy darmowy program, czyli rozbudowany klient poczty e-mail Mozilla Thunderbird do pobrania za darmo download w naszym serwisie Dobre Programy.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 14 MB
Dodano: 07-10-2011 Downloadw: 720
Oce ten zasb | Detale

Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy