Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Kategoria: Gwna/Programy/Narz?dzia


Sortuj pliki wedug: Tytu (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularno (A\D)
Zawarto aktualnie sortowana wedug: Tytuy (od A do Z)


  CCleaner 3.20 
Opis:
CCleaner 3.20 CCleaner 3.20 za darmo do pobrania, CCleaner za darmo do ?ci?gni?cia

CCleaner download, darmowy program CCleaner do ?ci?gni?cia, darmowy program narz?dziowy Windows Download do ?ci?gni?cia do pobrania, aplikacja CCleaner CClenaer pobierz, CCleaner za darmo, CCleaner za free, free software windows tool CCleaner

CCleaer to darmowy program narz?dziowy Windows, download, do pobrania za darmo, darmowy program CCleaner za friko, za free do pobrania download. Jest to program do czyszczenia rejestru, program do czyszczenia dysku, program do oczyszczania systemu. CCleaner to aplikacja, narz?dzie systemowe, za pomoc? ktrego mo?na oczyszcza? dysk, rejestr systemowy, niepotrzebne, nieu?ywane pliki, naprawi? nieu?ywane, niew?a?ciwe ?cie?ki w rejestrze systemu Windows. CClenaer jest to program, ktry wed?ug wielu ekspertw jest to jeden z najlepszych programw, dzi?ki ktrym u?ytkownik mo?e w szybki i ?atwy sposb poprawi? swoj? prywatno??. W?a?nie dzi?ki narz?dziowemu programowi CCleaner u?ytkownik aplikacji CCleaner mo?e za pomoc? dos?ownie jednego klikni?cia, w sposb bardzo szybki, wr?cz mo?na by rzec b?yskawiczny, wyczy?ci? wszystkie ?lady, jakie u?ytkownik pozostawi? za sob? w trakcie korzystania z internetu na danym komputerze. W tym lista odwiedzonych 5rzez danego u?ytkownika stron internetowych, plikw, ktre u?ytkownik pobra?, podczas korzystania z internetu, ciasteczek, czyli tzw. cookies, oraz oczywi?cie rwnie? tymczasowych plikw internetowych, ktre u?ytkownik stworzy? w trakcie korzystania z internetu. Oprcz tego program CCleaner, aplikacja CCleaner umo?liwia wi?cej funkcji, takich jak chocia?by uruchamianie si? wraz ze starem systemu operacyjnego Windows. Program CCleaner obs?uguje oczyszczenie plikw tymczasowych z takich przegl?darek internetowych i innych programw u?ytkownych, jak chocia?by Internet Explorer, Opera, Firefox, Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Microsoft Office, Nero, Nero Burning ROM, Adobe Acrobat Reader, WinACE, WinRAR, WinZIP, Winamp, Netscape, odtwarzacze, konwentery, klienci torrent, odtwarzacze multimedialne, odtwarzacze muzyczne, d?wi?kowe, edytory tekstowe, programy graficzne, programy do obrbki obrazu, d?wi?ku, filmw, program do nagrywania i odtwarzania p?yt Blu-Ray, DVD, CD, programy antywirusowe, programy zabezpieczaj?ce, darmowe programy, darmowe aplikacje, programy antyspyware, programy proxy, aplikacje, programy systemw Windows, jak rwnie? wiele innych programw, aplikacji.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: darmowa Rozmiar pliku: 3 MB
Dodano: 12-11-2011 Downloadw: 914
Oce ten zasb | Detale

  Disk Checker 3.3 
Opis:
Disk Checker 3.3 Disk Checker wersja polskoj?zyczna

Disk Checker program do pobrania, nar?edzie dyskowe, narz?dzie do zarz?dzania dyskami Disk Checker download, Disk Checker 3.3, hard drive software disk checker

Disk Checker 3.3 jest to program narz?dziowy, dzi?ki ktremu u?ytkownik korzystaj?cy z wy?ej wymienionego oprogramowania mo?e dowolnie zarz?dza?.

Systemy operacyjne:
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 1 MB
Dodano: 05-01-2012 Downloadw: 580
Oce ten zasb | Detale

  WinRAR 4.2.0 
Opis:
WinRAR 4.2.0 WinRAR 4.2.0  do pobrania za darmo, WinRAR 4.2.0  Download

WinRAR archiwizator, winRAR kompresor plikw, RAR archwizacja plikw, WinRAR download, WinRAR do pobrania, darmowy WinRAR do ?ci?gni?cia, dobry program kompresor plikw WinRAR, rar kompresor, WinRAR tool, windows tools, download RAR, download WinRAR, ZIP, LZH, ISO, BZIP2, Z, ACE, TAR, GZip, UUE, CAB, ARJ, 7-Zip WinRAR kompresor narz?dzie Windows, WinRAR soft, WinRAR software free for download, download RAR, RAR software free download, file compressor WinRAR, file compressor RAR, ZIP compressor

WinRAR to zaawansowany, bardzo popularny program do kompresji oraz dekompresji plikw (tzw. kompresor plikw, z ang. file compressor). Jest to jeden z najlepszych programw, jedna z najlepszych aplikacji typu file compressor, je?li chodzi o ?wiat. Aplikacja WinRAR oprcz obs?ugi w?asnego formatu, czyli RAR, obs?uguje rwnie? popularny w ?rodowisku Windows format, typu ZIP. Jak rwnie? obs?uguje niepe?n? - czyli tylko mo?liwo?? rozpakowywania, dekompresji - plikw z formatw: LZH, ISO, BZIP2, Z, ACE, TAR, GZip, UUE, CAB, ARJ oraz 7-Zip. WinRAR, to rwnie? konwenter, bowiem posiada on mo?liwo?? konwertowania rwnie? do formatu TGZ (TGZ, to format kompresji popularny w systemach Linux). Archiwer, kompresor, dekompresor i konwenter WinRAR umo?liwia rwnie? tworzenie samorozpakowuj?cych si? archiww, potrafi on dzieli? tworzone, kompresowane archiwa na osobne woluminy danych, posiada rwnie? opcje bezpiecze?stwa, poniewa? posiada mo?liwo?? tworzenia szyfrowanych plikw oraz zabezpieczenia plikw has?em.

Jedn? z najbardziej kluczowych oraz wyr?niaj?cych WinRAR cech, ktre daj? pozytywne ?wiat?o na ten program, s? jego zaawansowane algorytmy, pozwalaj?ce na kompresowane plikw w sposb zarwno szybki, jak i skuteczny. WinRAR potrafi sukcesywnie i z powodzeniem kompresowa?, dekompresowa? (jak rwnie? konwertowa? ich archiwa) pliki tekstowe, wykonywalne EXE, muzyczne, graficzne i wszelkie inne. WinRAR posiada rwnie? zaawansowany kreator, pomagaj?cy osobom mniej zapoznanym, je?li chodzi o kompresowanie oraz dekompresowanie plikw. WinRAR potrafi obs?u?y? rwnie? archiwa a? do 8 000 000 000 GB danych (8 miliardw gigabajtw danych, inaczej: 8*10^9 GB danych), co oczywi?cie pozwala na du?e mo?liwo?ci kompresji ogromnej wielko?ci plikw.

W najnowszej 4 wersji WinRAR, czyli od wersji aplikacji WinRAR 4 program w wnosi wiele usprawnie? technicznych, w?rd ktrych nie sposb wspomnie? o dosy? istotnym ulepszeniu, a mianowicie o przy?pieszeniu dekompresji plikw o nawet 40%. Nowe, usprawnione algorytmy, wedle producenta WinRAR'a, zapowiadaj?, i? polepszono metody kompresji oraz dekompresji multimediw, usprawniono prac? samego algorytmu kompresuj?cego, jak i zwi?kszono tym samym jego wydajno??. Producent WinRAR'a uaktualni? rwnie? obs?ug? UDF, ktrych w chwili obecnej znajduje si? w wersji 2.50. Dzi?ki ulepszeniu wersji wy?ej wymienionego, u?ytkownik mo?e rozpakowa? teraz wi?kszo?? obrazw ISO p?yt Blu-Ray. Dodano rwnie? obs?ug? paska zada? Windows 7. Dodatkowo pojawi?o si? wraz z wersj? 4 kilka nowych usprawnie? i mniejszych poprawek.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 1 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 1010
Oce ten zasb | Detale

  WinZip 15.5 Build 9579 
Opis:
WinZip 15.5 Build 9579 WinZip 15.5 Build 9579 do pobrania za darmo, WinZip 15.5 Build 9579 Download

WinZip download, WinZip do pobrania za darmo, WinZip do ?ci?gni?cia za darmo, kompresor WinZip, dekompresor WinZip, kompresor ZIP, dekompresor ZIP, wypalanie p?yty CD i DVD, program WinZIP, aplikacja WinZip, oprogramowanie WinZip Winzip file compressor download, WinZip soft, WinZip software download, darmowy WinZip, darmowy Zip, Dobry WinZip, Dobry Zip, dobre programy winzip, dobre programy WinZip

WinZip, to ogromnie popularny na ca?ym ?wiecie program do kompresji i dekompresji danych, czyli innymi s?owy kompresor danych. WinZip obs?uguje zarwno swj firmowy format ZIP, jak te? rwnie popularny format RAR, ZIPX, Cabinet, 7Z, BZ2, XXencode, UUencode, Disc Image (czyli obrazy dyskw ISO i nie tylko), TAR, GZIP, Compress, BinHex, MIME, LHA/LZH. WinZip posiada wszelkie opcje, ktre s? wr?cz niezb?dne dla u?ytkownikw, czyli oprcz oczywistej opcji kompresji i dekompresji posiada on rwnie? mo?liwo?ci tworzenia samorozpakowywuj?cych si? archiww, potrafi si? rwnie? integrowa? z Explorerem systemu Windows, jak rwnie? pozwala na dzielenie jednego pliku na mniejsze oraz dekompresacj? kilku plikw jednocze?nie. Pozwala na u?ycie silnego algorytmu szyfruj?cego AES, a tym samym zabezpieczenie kompresowanych za pomoc? tego programu plikw. Jak rwnie? pozwala tworzy? kopie bezpiecze?stwa oraz wysy?a? skompresowany plik ZIP na serwer FTP. Mo?na te? dzi?ki jego funkcjonalno?ci nagra? plik na p?ycie CD lub DVD. W najnowszej wersji programu WinZip mamy do czynienia z zupe?nie nowym, znacznie bardziej intuicyjnym interfejsem u?ytkownika, ktry to opiera si? o tzw. paski.

W naszym serwisie Dobre Programy mo?esz pobra? ju? teraz najnowsz? wersj? ogromnie popularnego programu narz?dziowego, s?u??cego do kompresji oraz dekompresji plikw, jakim jest kompresor WinZip.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Licencja: testowa Rozmiar pliku: 22 MB
Dodano: 03-10-2011 Downloadw: 663
Oce ten zasb | Detale

Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy