Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Profil: Opera 12 Build 1


[ Komentarz | Dodatkowe informacje | Przegld redaktora | Modyfikuj ]

Szczegy oceniania
Razem gosw: 0
Ocena oglna: 0


Opera 12 Build 1 Opera 12 Build 1 do pobrania za darmo, Opera 12 Build 1 Download

Opera do pobrania, Opera do ?ci?gni?cia, Opera download, Opera browser, Opera 11, Opera przegl?darka, Przegl?darka internetowa Opera, Opera web browser, Opera 11 newest version of browser, najnowsza wersja aplikacji Opera, najnowsza wersja Opery do pobrania za darmo bez op?at, free Opera 11 browser for you Opera download, Opera 11 download, Opera do pobrania, Opera 11 do pobrania, najnowsza wersja przegl?darki Opera do pobrania, ?ci?gnij Oper?, pobierz Oper?, pobierz Opera, download Opera, download Opera 11, przegl?danie internetu za pomoc? przegl?darki internetowej Opera

Opera, Opera 11, Opera 11.51, jest to darmowy program, darmowa aplikacja, zaliczaj?ca si? do kategorii przegl?darka internetowa www (ang. web browser, internet browser). Opera jest jedn? z najpopularniejszych przegl?darek internetowych na ?wiecie. Warto zauwa?y?, i? cech?, ktr? jest jest szyldem rozpoznawczym jest ca?kowita, pe?na zgodno?? ze standardami W3C, jak rwnie? spora funkcjonalno?? aplikacji internetowej przegl?darki Opera, ktr? u?ytkownik uzyskuje tu? po jej instalacji w swoim systemie. Wok? Opery skupia si? naprawd? spora liczba u?ytkownikw, tworz?cych oddan? jej spo?eczno??. Kolejn?, jak najbardziej pozytywn? cech? Opery jest du?a wydajno?? jej silnika, a tym samym sprawne i szybkie generowanie, renderowanie stron internetowych, ktre przegl?da? mo?emy za jej pomoc?. To samo z mo?liwo?ciami przetwarzania kodu JavaScript, co oczywi?cie prze?o?y? mo?na na szybko?? wykonywania skryptw JavaScript, czyli w efekcie szybko?? funkcjonowania i dzia?ania aplikacji internetowych opartych o ten?e j?zyk programowania, przez przegl?dark? Opera.

Przegl?darka internetowa Opera posiada zdecydowanie du?? funkcjonalno??, ktr? mo?na ze spokojem nazwa? wystarczaj?c? do komfortowego, szybkiego, ?atwego i bezpiecznego korzystania i przegl?dania zasobw internetu. Opera oferuje korzystania z systemu kart, jak rwnie? blokowania wyskakuj?cych okien, jak te? i jest mo?liwo?? sterowania programem, aplikacj? Opera za pomoc? gestw myszy. Do przegl?darki Opera wbudowano rwnie? klient poczty e-mail, ktry z powodzeniem mo?e zast?pi? standardowego klienta poczty e-mail, jak rwnie? posiada ona wbudowanego klienta IRC. Najnowsze wersje przegl?darki Opera wyr?niaj? si? polepszonych, wobec starszych wersji, bardziej minimalistycznym menu, ktre celowo zosta?o skupione w formie, ktra pozwala?by zostawia? jak najwi?cej miejsca dla przegl?danych za pomoc? programu Opera 11 stron i serwisw, a tak?e innych us?ug. Jak wida? twrcy. Zarwno, jak innego przegl?darki internetowe, takie na przyk?ad, jak chocia?by FireFox, tak?e i Opera posiada swojego, wbudowanego w ten program menad?era pobierania plikw, ktry potrafi m.in. kontynuowa? pobieranie danego pliku po np. przerwanym po??czeniu z serwerem lub te? po awarii przegl?darki. Jednak?e Opera dodatkowo posiada zintegrowanego, w?asnego klienta sieci BitTorrent (torrent, torrents), co dodatkowo poszerza jej funkcjonalno?? o mo?liwo?? pobierania, ?ci?gania plikw nie tylko z protoko?w HTTP, czy te? FTP, ale rwnie? za pomoc? po??cze? sieci P2P (Peer-To-Peer).

Opera posiada wiele r?nych funkcji, u?atwiaj?cych prac?, jak chocia?by mo?liwo?? sterowania programem, aplikacj?, przegl?dark? Opera za pomoc? polece? g?osowych. Przegl?darka Opera posiada rwnie? wbudowan? funkcj? lektora.

Przegl?darka internetowa Opera od wersji 10 zawiera innowacyjny system Opera Unite, ktry to pozwala na publikowanie tre?ci w internecie, w innowacyjnych, opracowany przez Opera Software sposb. Aplikacja przegl?darka internetowa Opera pozwala rwnie? w prosty sposb umieszcza? wid?ety na pulpicie, ktre pojawi?y si? wraz z Windows Vista oraz Windows 7. Browser Opera umo?liwia rwnie? synchronizacj? danych u?ytkownika oprogramowania. Zarwno je?li chodzi o pliki danego profilu u?ytkownika, jak rwnie? synchronizacji z mobilnymi wersjami przegl?darki Opera.

Wersja 11 programu przegl?darki internetowej Opera dost?pna jest w naszym serwisie Dobre Programy do pobrania za darmo.

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7


Autor: Opera Software ASA
Licencja: bezp?atna Rozmiar pliku: 9 MB


[ cignij ten plik teraz! ]

Zarejestrowanych uytkownikw
Ilo ocen: 0
Brak gosw zarejestrowanych uytkownikw
Oceny:
Najwysze oceny:
Najnisze oceny:
Liczba komentarzy: 0


* Nota: Stosunek ocen uytkownikw zarejestrowanych do ocen uytkownikw niezarejestrowanych 10 Do 1.
Niezarejestrowanych uytkownikw
Ilo ocen: 0
Brak gosw niezarejestrowanych uytkownikw
Oceny:
Najwysze oceny:
Najnisze oceny:
 


* Nota: Stosunek ocen uytkownikw zarejestrowanych do ocen innych uytkownikw 20 Do 1.
Gosujcy z zewntrz
Ilo ocen: 0
Brak zewntrznych gosw
Oceny:
Najwysze oceny:
Najnisze oceny:
 


[ cignij ten plik teraz! | Oce ten zasb ]


Czy to Twj zasb? Pozwl innym uytkownikom na ocenianie!
Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy