Programy do pobrania za free, darmowe programy, programy download, darmowe aplikacje, aplikacje do sciagniecia za darmo, aplikacje download, darmowe oprogramowanie, legalne opromowanie, instalki, binarki, progsy, full applications, download, software download, downloads, download for free, dobre darmowe programy do sciagnieca do pobrania, pelne wersje programw
 
:: Stron glwna  :: Programy  :: Nowoci  ::
 

  Menu  
. Strona G?wna
. Programy
. Hipnoza regresyjna
 
  Programy  
. Programy Internet
. Programy Komunikacja
. Programy Multimedia
. Programy P2P Peer-to-Peer
. Programy Bezpiecze?stwo
. Programy Biurowe
. Programy Narz?dzia
. Programy Graficzne
. Aplikacje JAVA na telefon
 
  Top Programy  
· 1: Mobilne Gadu Gadu GG Java na telefon
· 2: Skype 5.6.0.105
· 3: Nero Burning ROM 11.0.10400
· 4: Google Chrome 15.0.874.106
· 5: Firefox 13.0.1
· 6: avast! Free Antivirus 6.0.1289
· 7: Adobe Photoshop CS5
· 8: Player ALLPlayer 4.7
· 9: Open Office 3.4.0
· 10: Opera 12 Build 1
 
  R?ne  
. Nowo?ci
. Mapa serwisu
. Kontakt
 [ Gwna | Dodaj plik | Nowy | Popularno | Najwyej ocenione ]

Profil: Open Office 3.4.0


[ Komentarz | Dodatkowe informacje | Przegld redaktora | Modyfikuj ]

Szczegy oceniania
Razem gosw: 0
Ocena oglna: 0


Open Office 3.4.0 OpenOffice 3.4.0 do pobrania za darmo, Open Office 3.4.0 Download, MS Office, Microsoft Office related, free dekstop software, darmowe oprogramowanie biurowe, darmowe programy download do firmy do biura

Open Office, MS Word, Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice, darmowy Office, free Office, OpenOffice, GNU Office, GLP Office download, office do ?ci?gni?cia, open office do pobrania do ?ci?gni?cia za darmo bez ?adnych dodatkowych op?at Open office download, Writer, Calc, edytor tekstu, procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, bazy danych Base, tworzenie prezentacji Impress, edytor HTML, program do obrbki grafiki Draw, darmowy program do zarz?dzania biurowe, download, do ?ci?gni?cia, do pobrania, darmowy arkusz kalkulacyjny Office, darmowy edytor tekstw do ?ci?gni?cia za free, friko, progs

Open Office, czy te? OpenOffice to relatywny do najpopularniejszego pakietu biurowego MS OFFICE, czy te? Microsoft Office - czyli programem, a dok?adniej pakietem programw, b?d?cym obecnie najwi?kszym konkurentem pakietu biurowego Open Office. Program Open Office, podobnie jak program MS OFFICE (i jego s?ynnymi sk?adnikami, takimi, jak WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint, OneNote i inne), to kompletne, pe?ne oprogramowanie biurowe za darmo dost?pne do pobrania, darmowe oprogramowanie biurowe download do ?ci?gni?cia. Jest jeszcze kolejny program aplikacja biurowa, taka, jak Star Office, ktra rwnie? stanowi potencjaln? konkurencj? dla programu Open Office.

W sk?ad programw tworz?cych darmowy pakiet Open Office download za darmo wchodz?: edytor tekstw oraz procesor tekstw Writer, arkusz kalkulacyjny Calc jak rwnie? program do bardziej zaawansowanych oblicze? Calc, obs?uga bazy danych, tworzenie baz danych zapewnia darmowy modu? baz danych Base, program s?u??cy do tworzenia w?asnych prezentacji, czyli Impress. Jest rwnie? darmowy program do edycji, tworzenia oraz zarz?dzania grafiki Draw, jak rwnie? edytor kodu HTML, czy te? program s?u??cy do tworzenia wzorw matematycznych o nazwie Formula.

Jedn? z mo?liwo?ci, jakie posiadaj? aplikacje programy pakietu biurowego Open Office jest eksport do plikw PDF. W Open Office zaimplementowana jest rwnie? mo?liwo?? obs?ugiwania plikw MS Office 2003.

Wrtiter to ?wietny edytor tekstw i program do obrbki tekstu. Program nadaje si? zarwno do prywatnych, jak i ca?kowicie profesjonalnych zastosowa?. Zdecydowanie mo?e on konkurowa? z wydanym przez Microsoft programem tekstowym procesorze tekstowym Word.

Calc - bardzo dobry, wr?cz doskona?y arkusz kalkulacyjny, nie ust?puj?cy, je?li chodzi o ca?okszta?t, pod ?adnym wzgl?dem produktowi MS, czyli EXCEL (Office Excel).

Draw - to program s?u??cy do obrbki grafiki, program graficzny Draw. Dzi?ki temu programowi zdecydowanie pakiet OpenOffice nabiera dodatkowej warto?ci, mimo, i? jest to warto?? i tak wyznaczana darmow? licencj? wolnego i otwartego oprogramowania GNU. Program mo?na porwnywa? z popularnym oprogramowaniem s?u??cym do obrbki grafiki rastowej Adobe Photoshop, jak rwnie? z popularnym programem, aplikacj? s?u??c? do obrbki grafiki wektorowej Corel Draw.

Impress jest to narz?dzie s?u??ce do tworzenia, edycji i obrbki prezentacji multimedialnych, podobny do Microsoft'owego Office PowerPoint (Power Point).

Systemy operacyjne:
Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Linux, MacOSX, Portable Windows, Inne systemy

Autor: OpenOffice Team
Licencja: GNU/GPL Rozmiar pliku: 148 MB


[ cignij ten plik teraz! ]

Zarejestrowanych uytkownikw
Ilo ocen: 0
Brak gosw zarejestrowanych uytkownikw
Oceny:
Najwysze oceny:
Najnisze oceny:
Liczba komentarzy: 0


* Nota: Stosunek ocen uytkownikw zarejestrowanych do ocen uytkownikw niezarejestrowanych 10 Do 1.
Niezarejestrowanych uytkownikw
Ilo ocen: 0
Brak gosw niezarejestrowanych uytkownikw
Oceny:
Najwysze oceny:
Najnisze oceny:
 


* Nota: Stosunek ocen uytkownikw zarejestrowanych do ocen innych uytkownikw 20 Do 1.
Gosujcy z zewntrz
Ilo ocen: 0
Brak zewntrznych gosw
Oceny:
Najwysze oceny:
Najnisze oceny:
 


[ cignij ten plik teraz! | Oce ten zasb ]


Czy to Twj zasb? Pozwl innym uytkownikom na ocenianie!
Copyright 2011 - 2013 @ Dobre Programy